Banko sektoriaus veiklos efektyvumo vertinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Banko sektoriaus veiklos efektyvumo vertinimas
Alternative Title:
Assessment of efficiency of bank sector activity
In the Book:
22-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba", 2019 m. vasario 13-14 d. Vilnius. Vilnius : Technika, 2019. 1 pdf (7 p.). (Mokslas - Lietuvos ateitis: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija)
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinėje dinamiškoje bei konkurencingoje aplinkoje yra svarbu dirbti efektyviai ir pelningai. Susiduriant su įvairaus pobūdžio finansinėmis problemomis bei iškilus finansiniams klausimams būtina tiksliai įvertinti susiklosčiusią situaciją ir rasti galimus sprendimo variantus. Tam tikslui būtina įvertinti vykdomos veiklos efektyvumą. Šio straipsnio tikslai yra įvertinti banko sektoriaus veiklos efektyvumą. Sprendžiami su tuo susiję uždaviniai: išnagrinėti mokslinę literatūrą finansinės veiklos efektyvumo vertinimo srityje, atlikti pasirinktų bankų (SEB, Luminor ir Šiaulių bankas) veiklos efektyvumo vertinimą, atlikti bankų veiklos efektyvumo lyginamąją analizę ir susisteminti gautus rezultatus. Straipsnyje taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, teorinių ir praktinių teiginių sugretinimo metodas, statistinių duomenų analizė, finansinių ataskaitų analizė ir vertinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Banko sektorius; Bankas; Palūkanos; Pajamos; Veiklos efektyvumas. Keywords: Banking sector; Bank; Interests; Income; Operational efficiency.

ENNowadays in dynamic and competitive environment it is important to work efficiently and competitively. Dealing with the various financial problems and issues it is necessary to accurately assess the situation and to find the possible solutions. So it is necessary to assess the efficiency of the activity. The objective of this article is to assess the efficiency of the banking sector. The following tasks have been implemented: to analyse the scientific literature in the field of financial activity assessment area, to evaluate the activity efficient of selected banks (SEB, Luminor and Šiaulių bankas), to perform the comparative analysis of the efficiency of banks and to systematize the obtained results. In the article, the following research methods are used: an analysis and summarize of the scientific literature, the theoretical and practical statements matching method, analysis of the statistical data, analysis and evaluation of financial reports. [From the publication]

ISSN:
2029-7149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96181
Updated:
2022-11-29 07:25:46
Metrics:
Views: 59    Downloads: 17
Export: