Klaipėdos universiteto edukologijos krypties doktorantūros studijų raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Klaipėdos universiteto edukologijos krypties doktorantūros studijų raida
Alternative Title:
Doctoral studies in education at Klaipeda University: developmental aspect
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 11, p. 36-47
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTNaujas požiūris į doktorantūrą ir doktorantų, kaip jaunųjų mokslininkų, rengimą skatina peržvelgti sukauptą šios srities patirtį ir numatyti edukologijos krypties doktorantūros tobulinimo galimybes. Straipsnyje analizuojama Klaipėdos universiteto edukologijos krypties doktorantūros raida bei studijų kaita iš tarpuniversitetinės doktorantūros į universitetinę apsiribojant penkiomis edukologijos krypties šakomis ir išryškinant studijų organizavimo pobūdį, turinio aspektus, disertacinių tyrimų tematiką, akcentuaciją, metodologiją. [Iš leidinio]

ENA new approach to doctoral studies and preparation of doctoral students as young scientists enhance to provide an overview of the experience accumulated in this area and foresee the possibilities for the development of doctoral studies in the field of education. The article analyses the development of doctoral studies in education at the Klaipėda University and the change in studies from the inter-university doctoral studies to university studies, limited in five branches of the education field, highlighting the nature of study organization and curriculum aspects, the topics of dissertation research, the main focus and methodology. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9246
Updated:
2020-07-30 20:17:58
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: