Šventumo ir nuodėmės refleksijos XIX a. – XX a. pradžios lietuvių dainose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šventumo ir nuodėmės refleksijos XIX a. – XX a. pradžios lietuvių dainose
Alternative Title:
Sanctity and sinfulness reflected in Lithuanian songs of the 19th - beginning of the 20th century
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2015, t. 22, p. 14-29. Šventieji ir nelabieji kultūroje
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Anoniminė poezija; Christianizacija; Folkloro kaita; Liaudies dainos; Liaudies tradicija; Anonymous poetry; Change of folklore; Christianization; Folk songs; Folk tradition.
Keywords:
LT
Christianizacija; Dainos / Songs; Liaudies kultūra / Folk culture; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami XIX a. – XX a. pradžios lietuvių dainų tradicijoje atsispindintys krikščioniškosios pasaulėjautos ženklai – krikščioniška šventumo ir nuodėmingumo samprata. Naudodamasi XIX a. dainynų ir archyvine medžiaga, straipsnio autorė šiuo aspektu analizuoja klasikinės poetikos bei literatūrinės kilmės dainų tipus ir jų variantus. Šio laikotarpio medžiaga atskleidžia, kad: 1) senosiose klasikinės poetikos dainose krikščioniškąją pasaulėjautą išreiškiančių ženklų randama labai mažai, 2) religinių literatūrinės kilmės dainų tekstų, kuriuos galėtume sieti su XVII, XVIII a. lietuvių dainų tradicija, taip pat turima labai nedaug, 3) XIX a. viduryje dėl aktyvios bažnyčios veiklos, Blaivybės sąjūdžio bei socialinių sluoksnių suartėjimo ir aktyvėjimo vyksta stiprūs folklorinės tradicijos atsinaujinimo procesai, sukuriama ir visuomenėje paplinta labai daug literatūrinės kilmės dainų, kurios pritampa tradicinės lietuvių kaimo bendruomenės repertuare, įsilieja į kasdienį žmonių gyvenimą. Šių dainų pagrindinės temos yra žmonių ydų – girtavimo, šokių, išlaidavimo, pamaldumo stokos, palaidumo, apkalbų – smerkimas ir gamtinių bei kultūros objektų – tėviškės, bažnyčių, sodų ir gėlynų – aukštinimas. Joms būdinga savita, didžia dalimi bažnytinių raštų paveikta, retorika, stilistika ir problematika. Dainų medžiaga leidžia konstatuoti krikščioniškosios pasaulėjautos įsitvirtinimą šio laikotarpio lietuvių visuomenės sąmonėje. [Iš leidinio]

ENChristian worldview, sanctity and sinfulness in Lithuanian songs of the 19th - beginning of the 20th century have been discussed in the paper. The author of the paper has analysed the texts of the 19th century original songbooks. It has been found that: 1) Christian worldview is present in the songs of that period, 2) a link between religious songs and folklore traditions of 17th and 18th century is very weak, 3) the activity of the Church, the Sobriety Movement, changes in the structure of society played an important role in the revival of folklore traditions in the 19th century. The result of that was that many original songs were created, became popular in the public and part of rural people’s daily life. The main themes of these songs were human vices (drinking, dancing, spendthrift, impiety, licentiousness, gossip) that were condemned and values (homeland, church, gardens, flower gardens) that were praised. Analysis of the texts of those songs allows to state that at that time Christian worldview took root in the consciousness of Lithuanians. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/59227
Updated:
2021-02-06 17:47:02
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: