Nuteistųjų švietimas laisvės atėmimo vietoje : motyvacija, tikslai ir socialinė reintegracija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Nuteistųjų švietimas laisvės atėmimo vietoje: motyvacija, tikslai ir socialinė reintegracija
Alternative Title:
Education of convicts in custodial institutions: motivation, goals and social reintegration
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2011, Nr. 16 (27), p. 65-85, 139-160
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Nuteistieji / Convicts; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami nuteistųjų, esančių laisvės atėmimo vietoje, švietimo ypatumai ugdymo aspektu. Teorinėje apžvalgoje aptariami lietuvių ir užsienio šalių moksliniai šaltiniai, kuriuose tyrinėjama ugdymo paskirtis ir poveikis žmogaus kaip visaverčio visuomenės piliečio tapsmui. Pasitelkiant norminius dokumentus, buvo siekiama aptarti nuteistų asmenų teisę į švietimą. Empirinėje dalyje, apklausus 107 nuteistuosius, esančius laisvės atėmimo vietoje, išsiaiškintas požiūris į švietimą, jo svarbą tolesnio gyvenimo laisvėje projekcijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Motyvacija; Nuteistųjų švietimas; Resocializacija; Socialinė reabilitacija; Socialinė reintegracija; Ugdymas; Education; Education of convicts; Education of prisoners; Motivation; Resocialization; Social rehabilitation; Social reintegration.

ENThe article analyses the aspects of convicts’ education in custodial institutions. The theoretical part focuses on the overview of Lithuanian and foreign scientific literature sources, which focus on the purpose of education and its effect on individual’s becoming a full-fledged citizen. Normative documents are employed to discuss the right of convicts to training and education. The empiric part presents the attitude of 107 convicts from imprisonment institutions towards learning and education and the importance of the latter for their further projection of life after their release. [From the publication]

ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34038
Updated:
2020-07-28 20:26:16
Metrics:
Views: 63    Downloads: 25
Export: