Labour market segmentation : theoretical aspect

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Labour market segmentation: theoretical aspect
Alternative Title:
Darbo rinkos segmentacija: teorinis aspektas
In the Journal:
Keywords:
LT
Duali darbo rinka; Dvejopa darbo rinka; Segmentacija; Segmentai; Segmentai, vystymasis; Vystymasis.
EN
Development; Dual labour market; Segmentation; Segments.
Summary / Abstract:

LTDarbo rinka skiriasi nuo kitų rinkų ir pasižymi struktūros sudėtingumu bei specifiškumu. Darbo rinkoje kainos nereguliuoja pasiūla-paklausa; rinkos dalyviai nėra lygūs, jie skiriasi asmeninėmis, profesinėmis, ir kt. savybėmis; prekės nepereina iš pardavėjo į pirkėjo rankas, todėl segmentai šioje rinkoje pasižymi įvairių charakteristikų ir darbų vietų bei sąlygų galimybių skirtingumais. Straipsnio tikslas – remiantis teorinių ir empirinių tyrimų rezultatais, apžvelgti darbo rinkos segmentacijos koncepciją. Apibendrinant šiuolaikinių mokslininkų požiūrius, darbo rinkos segmentacijos apibrėžties interpretacija galima būti tokia: darbo rinkos segmentacija – tai kompleksinė daugiakomponentė socialinė sistema, kurioje kyla būtinybė suskaidyti rinką į skirtingas rinkos dalis (segmentus), joje dalyvauja asmenų grupės su nevienodomis charakteristikomis, kurios susijusios su aplinkos ir asmeniniais kintamaisiais bei procesais, vykstančiais darbo rinkoje. Tyrimo metu atlikta Lietuvos ir užsienio šalių mokslinės literatūros analizė darbo rinkos segmentavimo tematika leido susisteminti ir išskirti pagrindinius aspektus, išryškėjusius darbo rinkos segmentacijos koncepcijoje. Apibrėžta darbo rinkos segmentacijos sąvokos šiuolaikinė interpretacija ir išskirtos pagrindinės darbo rinkos segmentacijos teorijos, lėmusios ir suformavusios pagrindinę darbo rinkos segmentacijos teorijos idėją. Darbo rinkos teorinių pagrindų tyrimams daug reikšmės turėję klasikinės mokyklos atstovų fundamentalūs moksliniai darbai leidžia analizuoti darbo rinkos segmentacijos požiūrius šiandien.

ENSegmentation of labour markets has been attracting researchers' interest from the 19th century to the present day. The article aims to reveal the essence of labour market segmentation and its main characteristics, to review development of labour market segmentation theory and to highlight the modern approach to labour market segmentation. The main priority of segmentation theory is that labour market is split into certain segments which are being formed by economic, political and social forces; it also points out segmentation reasons and differences in characteristics of individual labour market participants. Labour segmentation models define employees as labour groups or market segments. Research methods used are based on systemic and logical analysis of works done by both Lithuanian and foreign researchers. [text from author]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29013
Updated:
2018-12-17 12:50:50
Metrics:
Views: 48    Downloads: 2
Export: