Darbuotojo norminio įsipareigojimo organizacijai veiksnių sąveikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbuotojo norminio įsipareigojimo organizacijai veiksnių sąveikos
Alternative Title:
Interactions among the antecedents of an employee’s normative commitment to the organization
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2012, Nr. 1 (58), p. 91-104
Keywords:
LT
Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTNorminiu požiūriu, darbuotojo įsipareigojimą organizacijai inicijuojantys veiksniai išreikšti bendruoju individo priedermės jausmu. Tyrimu siekiama sudaryti darbuotojo norminio/formaliojo įsipareigojimo organizacijai veiksnių sąveikų klasifikatorių. Tyrimui pagrįsti pasitelkti bendrieji mokslinio tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė. Empirinis tyrimas paremtas kiekybinių duomenų apdorojimo metodais. Darbe taikyti daugiamačiai statistiniai metodai: koreliacija, faktorinė analizė (Principal component ir Alpha factoring metodai), dispersinė analizė (One-Way-Anova metodas); taikyta aprašomoji statistika. Straipsnyje apibrėžta norminio/formaliojo įsipareigojimo organizacijai sąvoka vadybos moksle; nusakomi šio pobūdžio įsipareigojimą organizacijai lemiantys konceptualūs veiksniai; analizuojami faktorinės analizės rezultatai, socialinių-demografinių, darbinių ir organizacinių kintamųjų poveikis darbuotojo norminiam/formaliajam įsipareigojimui organizacijai; atlikus empirinį tyrimą, pristatomas pagrįstas ir išplėstas darbuotojo norminio/formaliojo įsipareigojimo organizacijai veiksnių sąveikas atskleidžiantis klasifikatorius. Tyrimo rezultatai, nurodantys išplėstines darbuotojo norminio/formaliojo įsipareigojimo organizacijai veiksnių sąveikas, paaiškina su darbu susijusias individų elgsenas organizacijoje ir pagilina mūsų suvokimą apie savitą socialinių sąveikų poveikį darbuotojo norminiam/formaliajam įsipareigojimui organizacijai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbuotojo organizacinis įsipareigojimas; Darbuotojo įsipareigojimas organizacijai; Formalusis įsipareigojimas; Norminis formalusis įsipareigojimas; Žmogiškųjų išteklių valdymas; An employees organizational commitment; Employees organizational commitment; Formal commitment; Human recource management; Human resource management; Normative commitment.

ENAccording to the normative approach, the antecedents initiating commitment are associated with an individual’s common feeling of obligation. The objective of the research – construct the classifier reflecting the interactions among the antecedents of normative commitment. To verify the research there were used general methods of scientific research, such as scientific literature analysis and synthesis. Empirical research was grounded on quantitative data processing methods. There were used multidimensional statistical methods, such as correlation factor analysis (Principal component and Alpha factoring methods), dispersive analysis (One-Way-ANOVA method); applied descriptive statistics. The article provides with the normative commitment concept in the management science; outlines the conceptual antecedents conditioning the expression of such commitment; examines the results of the factor analysis; analyses the influence of socio-demigraphic, job-related and organizational variables over normative commitment to an organization; presents the verified and expanded classifier reflecting the interactions among the antecedents of normative commitment. Research results, providing the extended interactions among the antecedents of an employee’s normative commitment explain job-related behaviors of individuals as well as deepen our perception about influence of specific social interactions over an employee’s normative commitment. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34570
Updated:
2018-12-17 13:15:30
Metrics:
Views: 31    Downloads: 3
Export: