Levo Vladimirovo bibliofilijos samprata

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Levo Vladimirovo bibliofilijos samprata
Alternative Title:
Levas Vladimirovas conception of bibliophilia
In the Journal:
Bibliotheca Lituana. 2014, 3, p. 15-40. Sugrąžinta praeitis
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bibliofilija; Levas Vladimirovas; Lietuvos savanoriška knygos bičiulių draugija (LSKBD); Sovietmetis; Vilniaus Martyno Mažvydo knygos bičiulių klubas; Vilniaus knygų bičiulių klubas; Bibliophilia; Levas Vladimirovas; Organized movement of book lovers in soviet period; Soviet Lithuania; Soviet time; Vilnius Martynas Mažvydas book lovers club; Vilnius book lovers club.
Keywords:
LT
Bibliofilija; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Vilniaus knygų bičiulių klubas; Vilniaus Martyno Mažvydo knygos bičiulių klubas.
EN
Bibliophilia; book lovers club; Martynas Mažvydas book lovers club; Organized movement of book lovers in soviet period; Soviet time.
Summary / Abstract:

LTProfesorius Levas Vladimirovas visų pirma laikytinas vienu iš žymiausių ir produktyviausių XX amžiaus antrosios pusės bibliotekininkystės, knygotyros ir informacijos mokslų atstovų Lietuvoje. Atsižvelgiant į sutelktų publikuotų ir nepublikuotų šaltinių teikiamas galimybes, šiuo straipsniu siekiama pirmą kartą pažvelgti į iki šiol tyrėjų visiškai neatskleistą ir neįvertintą profesoriaus veiklą ir vaidmenį nuo 1974 m. prasidėjusiame organizuotame knygos bičiulių judėjime. Tyrime atskleidžiama Lietuvos bibliofilijos galimybių ir suvaržymų sąveikoje sovietmečiu padėtis, sąlygos jai tarpti, jos sampratos interpretavimas ideologiniu lygmeniu. Platesnio konteksto nušvietimas leido objektyviai prieiti ir įvertinti L. Vladimirovo nuostatas bibliofilijos ir jos funkcijų atžvilgiu. Nors profesoriaus palikimas bibliofilijos istorijos ir teorijos klausimais nėra gausus, vis dėlto jo įžvalgos leidžia geriau suvokti ir reikšmingai prisideda prie sovietinėje Lietuvoje ideologiniu lygmeniu formuotosios bendrosios bibliofilijos sampratos. Pažymėtina, kad L. Vladimirovas neatsiliko nuo bibliofilijos sovietmečiu dvejopam aiškinimui būdingo tendencingumo. Bibliofiliją jis traktavo arba kaip elementariausią knygų pomėgį, jų kaupimą ar tiesiog knygos meilę, arba kaip retų ir vertingų leidinių kolekcionavimą, į kurį tradiciškai žvelgęs nepalankiai ir jį tapatinęs su „snobiškąja“ bibliofilija ir bibliomanija. Tiek sovietmečiu, tiek jau nepriklausomos Lietuvos laikais pasirodžiusiuose L. Vladimirovo darbuose ir nuskambėjusiuose pasisakymuose bibliofilija jo apibūdinama kaip masiškai paplitęs reiškinys. [Iš leidinio]

ENProfessor Levas Vladimirovas may be considered as one of the most outstanding and productive representatives of librarianship, book science and information sciences of the second half of the 20th century in Lithuania. On the basis of published and unpublished sources this article attempts for the first time to review the professor’s activities and role in the organized movement of book lovers which started in 1974 and which has not been disclosed and evaluated until now. The research reveals the situation of Lithuanian bibliophilia in the interaction of possibilities and restrictions of the Soviet period, the conditions under which it could exist, and the interpretation of its conception on the ideological level. The coverage of a broader context allowed to assess L. Vladimirovas’ attitude towards bibliophilia and its functions impartially. Although professor’s heritage, related to issues of bibliophilia history and theory, is not large, nevertheless his insights enable to conceive the general conception of bibliophilia in Soviet Lithuania that has been formed on the ideological level better and significantly supplements it. It must be noted that L. Vladimirovas has not avoided the tendency of dual understanding of bibliophilia characteristic to the Soviet period. He treated bibliophilia cither as an elementary liking of books, accumulating books or simply love for books, or as collecting of rare and valuable books to which he traditionally looked unfavourably and identified it with snobbish bibliophilia or bibliomania. In his works and his outgivings both in the Soviet period and in the period of independent Lithuania L. Vladimirovas described bibliophilia as a mass phenomenon. [From the publication]

ISBN:
9786094594984
ISSN:
2424-3477; 2424-4422
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58800
Updated:
2021-03-01 14:09:30
Metrics:
Views: 22
Export: