Stalininio laikotarpio dailės kritika Lietuvoje: doktrininė retorika ir meniškumo sauga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stalininio laikotarpio dailės kritika Lietuvoje: doktrininė retorika ir meniškumo sauga
Alternative Title:
Art of stalinist period and art criticism in Lithuania: the doctrinal rhetoric and safeguarding of artistic value
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2019, 99, p. 135-142
Keywords:
LT
Stalininis laikotarpis Lietuvoje; Dailės kritika; Socrealizmas.
EN
Stalinist period in Lithuania; Art criticism; Socrealism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama socrealizmo indoktrinacija pokario lietuvių dailėje ir dailės kritikoje. Siekiama atskleisti manipuliacines strategijas, kurias taikė kultūros lauko veikėjai: viena vertus, valstybės kultūros politiką vykdantys socrealizmo indoktrinuotojai, kita vertus – dailininkai bei dailės kritikai, siekę apsaugoti kūrybą nuo ideologinio angažuotumo kraštutinumų. Pastarieji netruko perprasti socrealizmo indoktrinuotojų manipuliacines strategijas ir, formaliai neprieštaraudami doktrinai, kompromiso būdu stengėsi neatsisakyti estetinio vertingumo kriterijaus, saugoti dailės meninį lygį bei žanrinę įvairovę. [Iš leidinio]

ENArticle analyses the socrealistic indoctrination of the Lithuanian art and art criticism in the postwar period. It attempts to reveal the strategies of manipulation which were used by the players of cultural field: the socrealistic doctrinaires implementing the state cultural policy from one side, and the artists and art critics, which attempted to safeguard their creative activity from the ideological excesses, from the other. The latter soon recognized the manipulative strategies of the doctrinaires and, though formally adapting to the doctrine, through the use of compromise strived to retain the criteria of aesthetic value, maintain the level of the art, and its variety of genres. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83819
Updated:
2020-07-28 20:26:08
Metrics:
Views: 54    Downloads: 1
Export: