Post-Soviet transformation of Lithuanian state cultural policy: the meanings of democratisation

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Post-Soviet transformation of Lithuanian state cultural policy: the meanings of democratisation
In the Journal:
International journal of cultural policy. 2012, Vol. 18, Nr. 5, p. 563-578
Keywords:
LT
Socialinės kultūrinės grupės / Sociocultural groups; Kultūros politika / Cultural policy; Politinės teisės / Political rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama kultūros politikos demokratizacijos proceso Lietuvoje bendra apžvalga. Ji parengta analizuojant atvirų diskusijų apie demokratiją argumentus ir Lietuvos politinius dokumentus (1988-2011 m.). Pokyčių pradžioje (1988-1992 m.) demokratizacija įsivaizduota kaip politinių institucijų administracinė decentralizacija, ypatingai Kultūros ministerijos, ir demokratijos principų, pvz., žodžio laisvės ir kultūrinės savivaldos, įdiegimas. Daugiau esminių demokratizacijos reikšmių atskleista diskusijose apie etninę įvairovę ir socialinę lygybę. Tyrimas išryškino įtampą tarp aukštosios ir pop kultūros vertybių bei lietuvių ir tautinių mažumų tautinės etninės kultūros vieningos sampratos. Vėliau, sumažėjus etninės dimensijos reikšmei, kultūros politikos demokratizacija konceptualizuota sąveikoje su žinių ekonomika, reikalavusia keisti ankstyvąją post-sovietinę konfrontaciją tarp kultūros ir jos ekonomikos. [versta iš angliškos santraukos]Reikšminiai žodžiai: Demokratizacija; Demokratėjimas; Ekonomika; Etninės mažumos; Kultūrinė politika; Lietuvos kultūros politika; Pop kultūra; Posovietinė transformacija; Posovietinės transformacijos; Žinios; Žinių ekonomika; Cultural policy; Cultural policy in Lithuania; Democratisation; Economy; Ethnic minorities; Knowledge; Knowlegde economy; Lithuania; Pop culture; Post-Soviet transformation.

ENThis paper presents a general overview of the process of the democratisation of cultural policy in Lithuania by exploring explicit arguments about democratisation in debates and policy documents in Lithuania (1988-2011). At the early stage of transformation (1988-1992), democratisation was envisaged as the administrative decentralisation of political institutions, particularly the Ministry of Culture, and as the introduction of democratic principles, such as freedom of speech and cultural self-regulation. More substantial meanings of democratisation were articulated in debates about ethnic diversity and social equality. The study reveals tensions between the values of high culture and pop culture and the unitary notion of Lithuanian national ethnic culture and the cultures of national minorities. At a later stage, the salience of the ethnic dimension decreased when the democratisation of cultural policy was conceptualised in relation to the knowledge economy, which required revision of the early post- Soviet confrontation between culture and its economic use. [From the publication]

DOI:
10.1080/10286632.2012.718916
ISSN:
1028-6632
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40049
Updated:
2020-12-27 12:34:25
Metrics:
Views: 52    Downloads: 9
Export: