Architektas Steponas Stulginskis (1908–1995)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Architektas Steponas Stulginskis (1908–1995)
In the Journal:
Žemaičių žemė. 2007, Nr. 3, p. 20-23
Keywords:
LT
Steponas Stulginskis; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Telšiai; Lietuva (Lithuania); Architektūra / Architecture; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Filosofija / Philosophy; Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTArchitektas Steponas Stulginskis (1908-1995) Lietuvos provincijoje kūrė tarptautinio architektūros stiliaus reikalavimus atitinkančius pastatus, buvo filosofas, rerichietis, už savo pažiūras nuteistas ir ištremtas, niekada nepraradęs kūrybiškumo ir dvasinės stiprybės. Daugiausia S. Stulginskis projektavo apskrities centrui – Telšiams. 1935 m. vasarą jis suprojektavo Telšių vyskupijos kurijos namus, kino teatrą „Šatrija“ prezidento A. Smetonos gatvėje, prie Bažnyčios aikštės. S. Stulginskis nemokamai suprojektavo žemaičių senovės mėgėjų draugijos „Alka“ iniciatyva 1936 m. Telšiuose pradėtus statyti dabartinio žemaičių muziejaus „Alka“ rūmus. Architektas dėl sunkiai sugyvenamo charakterio 1938 m. buvo perkeltas dirbti į Šiaulius, ten jis taip pat ėjo apskrities inžinieriaus pareigas. Šiauliai S. Stulginskiui tapo starto aikštele į Kauną. Juose pagal jo projektą 1940 m. buvo pastatyta gimnazija, keletas privačių gyvenamųjų namų. 1940 m. jis buvo paskirtas Lietuvos Komunalinio ūkio liaudies komisariato Miestų planavimo valdybos viršininku. Nuo 1940 m. iki tremties S. Stulginskis dėstė Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Po karo architektas liko gyventi Lietuvoje, nes tikėjosi, kad jam bus leista netrukdomai dirbti. 1944 m. jis buvo paskirtas Kauno miesto vyriausiuoju architektu. Grįžęs iš tremties, 1955–1962 m. S. Stulginskis dirbo Žemės ūkio projektavimo institute, vėliau dvejus metus buvo Komunalinio ūkio projektavimo instituto skyriaus viršininkas, o nuo 1966 m. iki pensijos dirbo Valstybiniame statybos reikalų komitete vyriausiuoju inžinieriumi.Reikšminiai žodžiai: Architektūra; Filosofija; Lietuvos XX a. architektūra; Nikolajaus Rericho draugija; Rericho draugija; Steponas Stulginskis; Telšių architektūra; XX a. Lietuvos architektūra; Žemaitija (Samogitia); Architecture; Lithuanian architecture 20th c.; Lithuanian architecture of the 20th century; Nicolay Rerich Society; Philosophy; Rerichs association; Samogitia; Steponas Stulginskis; Telsiai architecture.

ENArchitect Steponas Stulginskis (1908–1995) created buildings in Lithuanian province meeting the requirements of the international architectural style. He was a philospher, who was sentenced and exiled for his views, but he never lost his creativity and spiritual strength. Steponas Stulginskis’ work is mostly revealed in the town of Telšiai. In summer of 1935 he designed the house of the Roman Catholic Diocese of Telšiai, the cinema “Šatrija” near the Church Square. S. Stulginskis designed the chamber of the modern museum “Alka”, which was initiated by a local association “Alka” in 1936. His complicated character caused his transition to Šiauliai in 1938, where he also worked as a county engineer. Šiauliai was the starting point on his path to Kaunas. In 1940, a high school was built in Šiauliai as per his project as well as several private dwelling houses. In 1940, he was appointed head of the Board of Urban Planning of the People Commissariat for Municipal Services. From 1940 until the very death S. Stulginskis taught at Vytautas Magnus University in Kaunas. After the war, he stayed in Lithuania since he hoped he would be allowed to work without being disturbed. In 1944, he was appointed as senior architect of the city of Kaunas. When back from exile, from 1955 to 1962 he worked at the Institute of Agriculture Planning. Then he worked for two years as the Head of the Institute of Municipal Economy Planning, and from 1966 until retirement he worked as the senior engineer in the State Committee on Construction Affairs.

ISSN:
1392-2610
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34328
Updated:
2018-12-17 12:08:01
Metrics:
Views: 81    Downloads: 6
Export: