Sportuojančių Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų vertybės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sportuojančių Lietuvos kūno kultūros akademijos studentų vertybės
Alternative Title:
Values of sporting students of Lithuanian Academy of Physical Education
In the Journal:
Sporto mokslas [Sports science]. 2008, Nr. 3 (53), p. 31-35
Keywords:
LT
Asmeniškai svarbiausios vertybės; Dorovinės vertybės; Sportuojantys studentai.
EN
Moral values; Personally most important values; Sporting students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pabrėžiama, kad sportuojančių studentų vertybių tyrimas yra aktualus ir būtinas olimpinio švietimo kontekste, nes būtent orientacija į olimpizmo idealus padeda išvengti daugelio blogybių sporte, kurios atsiranda, kai atmetamos bendražmogiškosios vertybės. Tyrimo tikslas – atskleisti sportuojančių Lietuvos kūno kultūros akademijos (LKKA) studentų (merginų ir vaikinų) vertybes. Tyrimo uždaviniai: ištirti sportuojančių LKKA studentų asmeniškai svarbiausias vertybes ir atskleisti sportuojančių LKKA studentų dorovines vertybes. Buvo keliama prielaida, kad sportuojančių LKKA studentų – merginų ir vaikinų – vertybės skiriasi. Sportuojančių LKKA studentų vertybėms tirti buvo naudota M. Rokeach svarbiausių vertybių įvertinimo metodika ir C. Osgood semantinio diferencialo dorovinių vertybių įvertinimo metodika. Tyrimo rezultatai parodė, kad sportuojantiems LKKA studentams asmeniškai svarbiausios vertybės yra sveikata (gera fizinė ir psichinė būklė), šeimos gerovė (rūpinimasis artimaisiais) ir tikra draugystė (artimas bendravimas). O tokios vertybės kaip malonumai, naudingumas kitiems ir visuomeninis pripažinimas išlieka ne tokios svarbios visiems sportuojantiems LKKA studentams. Lyginant asmeniškai svarbiausias vertybes, nustatyta, kad merginos ir vaikinai sveikatą laiko svarbiausia vertybe, tačiau statistiškai patikimi skirtumai nenustatyti (p>0,05).Ne mažiau svarbi tiek merginoms, tiek vaikinams yra šeimos gerovė ir tikra draugystė. Materialinė gerovė sportuojantiems LKKA vaikinams yra patikimai (p<0,05) svarbesnė nei merginoms. Tikros draugystės vertybę labiau akcentuoja ne vaikinai, o sportuojančios LKKA merginos (p<0,05). Nustatyta, kad sportuojantiems LKKA studentams būdingesnės tokios dorovinės vertybės: draugiškumas, laimingumas, pasitikėjimas savimi ir drąsumas. Mažiausiai būdingos drausmingumo ir savitvardos dorovinės vertybės. Dorovinių vertybių tyrimo rezultatai rodo, kad sportuojančios merginos laimingesnės, jautresnės, sąžiningesnės, o vaikinai drąsesni, labiau pasitikintys savimi nei merginos. Statistiškai patikimi skirtumai tarp lyčių nustatyti, palyginus drąsumo (p<0,05), sąžiningumo (p<0,05), pasitikėjimo savimi (p<0,05) ir jautrumo (p<0,01) dorovines vertybes. [Iš leidinio]

ENThe paper emphasises that investigation of values among sporting students is urgent and expedient in the context of Olympic education, for namely orientation to Olympic ideals enables to avoid number of bad things in sport, that occur when universal human values are rejected. The goal of research is to determine the values among sporting students of Lithuanian Academy of Physical Education (LAPE). The study raised the following tasks: to survey personally most important values among sporting students of LAPE; to reveal moral values among sporting students of LAPE. It was presumed that men and women have different values. […] The results of research proved that for sporting students of LAPE personally the most important values are health, family welfare and true friendship. Such values as pleasures, usefulness to others and public recognition remain less important to all sporting students of LAPE. Comparing the most important personal values it was established that sporting men and women of LAPE consider health to be the most important value; however the subjects did not differ by this value. Family welfare and true friendship are no less significant both for sporting men and women of LAPE. The values of material welfare are more emphasized by men. The values of true friendship are more emphasized by women. It was found out that for sporting students of LAPE the following moral values are mostly characteristic: friendliness, happiness, self-confidence and courage. Meanwhile, the least evident are such moral values as discipline and self-control. […]. [From the publication]

ISSN:
2424-3949; 1392-1401
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35453
Updated:
2020-10-21 22:35:23
Metrics:
Views: 8
Export: