The influence of gender and sports on the expression of bullying experienced by teenagers between 12-15 years old and their bullying peers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The influence of gender and sports on the expression of bullying experienced by teenagers between 12-15 years old and their bullying peers
Alternative Title:
Lyties ir sportavimo veiksnių įtaka 12-15 metų paauglių patiriamų patyčių ir jų pačių tyčiojimosi is bendraamžių raiškai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 3 (13), p. 179-185
Keywords:
LT
patyčios. patyčių formos; patyčių intensyvumas.
EN
bullying; bullying methods; bullying levels.
Summary / Abstract:

LTPatyčios - paauglių elgesio išraiška, Lietuvoje perauganti į agresyvaus elgesio kult1žrą,. Tyrimų duomenys patvirtina, kad patyčių paplitimas Lietuvoje 70 kartų viršija epidemijos slenkstį lyginant su kitomis Europos šalimis (Povilaitis, Valiukeviči1žtė, 2006). Akivaizdu, kad Lietuvoje žmogų žeminantis elgesys yra tapęs norma ne tik vaikams. Šiame straipsnyje analizuojama 12-15 m. paauglių patyčių dažnumas, formos, jų sąsaja su lyties bei sportavimo veiksniais. Apklausoje, kuri buvo atliekama 2007 ir 2008 m., dalyvavo 400 įvairių Lietuvos mokyklų sportuojantys ir nesportuojantys 12-15 m. paaugliai. Sportuojančiais paaugliais laikomi tie, kurie mažiausiai du kartus per savaitę lanko ar lankė sportinius užsiėmimus sporto mokyklose ar klubuose, sportuoja ar sportavo nemažiau kaip vienerius metus ir dalyvauja ar dalyvavo varžybose. Tiriamiesiems buvo pateikta anketa, parengta remiantis Didžiosios Britanijos Jorko miesto Patyčių klausimynu moksleiviams, o gauti duomenys interpretuoti naudojant neparametrinę statistiką. Nustatyta, kad 12-15 m. paauglių patiriamų patyčių dažnumas lyties aspektu yra vienodas, tačiau sportavimo veiksnys sumažina patyčių dažnumą tiek tarp sportuojančių merginų, tiek tarp sportuojančių vaikintų, bet ne patiriamų patyčių formų spektrą. Nagrinėjant tyčiojimosi iš kitų bendraamžių raišką nepastebėta sportavimo veiksnio įtakos paauglių deviaciniam elgesiui, tačiau tyrimo duomenys rodo lyties veiksnio įtaką ir leidžia teigti, kad sportuojantys paaugliai naudoja platesnį patyčių formų spektrą nei nesportuojantys tos pačios lyties paaugliai. [Iš leidinio]

ENBullying is one of teenager's behavior features, becoming a part of widespread aggressive behavior in Lithuania. Research data confirm the fact that bullying level in Lithuania even 70 times exceeds the level regarded as an epidemic in Western Europe (Povilaitis. Valiukeviciûtê, 2006). Such levels of abuse both in teenager and adult environment are intolerable. This article analyzes bullying forms and range by 12-15 year old teenager group referring to gender and involvement in sports activities. The research was conducted in 2007 and 2008 in a number of Lithuanian high schools, involving 400 students, part of them engaged in sports activities, another part without any sports background. Students, who have at least two training sessions per week in sports schools or clubs, and participate in sports competitions and events for more than one year, are regarded as involved in sports activities. A questionnaire was developed according to Questionnaire Jbr Student Bullying, issued in York City, Great Britain. Obtained data was processed by non-parametric statistics. Research data indicate that bullying levels among 12-15 year old teenagers are similar referring to gender. Bullying levels are lower for both boys and girls involved in sports, but the range of bullying methods is similar. Sports activities make no influence on teenager's deviation from standard behavior, but gender could be regarded as a factor. Overall range of bullying forms used by teenagers of the same gender involved in sports is more extensive than for teenagers without sports background. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18273
Updated:
2020-12-07 21:33:01
Metrics:
Views: 73    Downloads: 10
Export: