Expression of jeering experienced by adolescents who go in for sports, who do not and who belong to risk group and of their jeering at coevals

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Expression of jeering experienced by adolescents who go in for sports, who do not and who belong to risk group and of their jeering at coevals
Alternative Title:
Sportuojančių, nesportuojančių ir rizikos grupės paauglių patiriamų patyčių ir jų pačių tyčiojimosi iš bendraamžių raiška
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr. 1 (15), p. 88-97
Keywords:
LT
patyčios; agresyvumas; sportuojantys; nesportuojantys ir rizikos grupės paaugliai; vienmečiai..
EN
jeering; adolescents who go in sports; who do not and who belong to risk group; coevals.
Summary / Abstract:

LTPastaraisiais metais jaunų žmonių agresyvaus elgesio tyrimams skiriama itin daug dėmesio: analizuojamas patyčių intensyvumas, formos, lyčių skirtumai, pasekmės asmenybės psichosocialinei sveikatai ir ieškoma efektyvių būdų ir priemonių kaip spręsti šią problemą. Šio straipsnio tyrimo tikslas - atskleisti lyties, amžiaus, popamokinės veikios (sportavimo ir vaikų dienos centro lankymas) veiksnių įtaką 5-10 kl. paauglių patiriamų patyčių ir jų pačių tyčiojimosi iš bendraamžių dažnumui. Taigi straipsnyje analizuojama 5-10 kl. paauglių patiriamų, patyčių dažnumas, jų sąsaja su amžiaus, lyties ir popamokinės veiklos (sportavimo ir asocialaus elgesio) veiksniais. Apklausoje, kuri buvo atliekama 2008 ir 2009 m., dalyvavo 411 įvairių Lietuvos mokyklų sportuojantys, nesportuojantys ir rizikos grupės paauglių. Tiriamiesiems buvo pateikta anketa, parengta remiantis Didžiosios Britanijos Jorko miesto Patyčių klausimynu moksleiviams, o gauti duomenys interpretuoti naudojant neparametrinę statistiką. Nustatyta, kad patyčių dažnumui įtakos neturi nuo lyties, o priklauso nuo popamokinės veiklos pobūdžio ir amžiaus veiksnių. Sportavimo ir amžiaus veiksniai mažina patiriamų patyčių dažnumą - sportininkai patiria patyčias rečiau nei nesportuojantys ir rizikos grupės paaugliai, o vyresni (8-10 kI.) klasių paaugliai patina patyčias rečiau nei jaunesni (5-7 kI.). Analizuojant asmens patiriamų patyčių dažnumo ir jo paties tyčiojimosi iš kitų bendraamžių dažnumo raišką, nustatyta silpna tiesinė šių reiškinių priklausomybė 5-7 kI. ir sportuojančių paauglių grupėse. [Iš leidinio]

ENResearch subject: the expression of experienced jeering of forms 5-10 (age 12-15) adolescents who go in for sports, who do not and who belong to risk group and jeering implemented by themselves. Research aim: to reveal the influence of gender, out-of-school activities factors (attendance of sports and children day centre) on the frequency of experienced jeering and their jeering at coevals by adolescents of forms 5-10. People being researched were given a questionnaire, prepared based on the United Kingdom York city Jeering questionnaire for schoolboys/girls. In the interview carried out in year 2008 participated 411 adolescents of forms 5-10 (age 12-15) from various Lithuanian schools. Conclusions: 1. By analyzing the frequency of experienced jeering among adolescents of forms 5-10 it was determined that it does not depend on gender. The frequency of experienced jeering depends on out-of-school activity character and age factors. Sports and age factors lower the frequency of experienced jeering - those who go in for sports experience jeering more rarely than those who do not go in for sports and risk group adolescents, and adolescents of senior forms (forms 8-10) experience jeering more rarely than adolescents of younger forms (forms 5-7). 2. Jeering at other classmates is weakly influenced by gender and age factors. Girls state that they jeer at other coevals more rarely than boys do and older adolescents of forms 8-10 do that more rarely than younger adolescents of forms 5-7 do. 3. When analyzing the expression of jeering experienced by a person and frequency of his jeering at other coevals, weak linear dependence of these phenomena on age (forms 5-7) and out-of school activity (groups of adolescents who go in for sports) was found.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21188
Updated:
2020-12-07 21:33:44
Metrics:
Views: 48    Downloads: 4
Export: