Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybingumo pokyčiai taikant dailės terapijos metodus

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybingumo pokyčiai taikant dailės terapijos metodus
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2009, Nr. 2 (21), p. 125-130, 131-137
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama problema: ar gali dailės terapijos metodų taikymas paskatinti kūrybingumą? Atliktu tyrimu siekiama patikrinti, ar gali dailės terapijos metodų taikymas paveikti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūrybingumą. Kūrybingumo pokyčiams matuoti pasirinktas E. Torrance'o testas. Po eksperimento buvo nustatyta, kad jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų grupėje, kuriems buvo taikyti dailės terapijos metodai, kūrybingumo požymiai buvo ryškesni. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dailės terapija; Kūrybingumas; Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai.; Art therapy; Creativity; younger school-age pupils.

ENThe article analyses the following problem: can the application of art therapy methods stimulate creativity? The research is meant to test whether the application of art therapy methods affects the creativity of junior school students. E. Torrance's test was chosen to measure changes in creativity. It was established that after the experiment, the creativity features of junior school age children in the group, where art therapy methods had been applied, were expressed stronger. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21338
Updated:
2018-12-17 12:28:30
Metrics:
Views: 92    Downloads: 45
Export: