Impact of education environment and educational technologies applied by educators on 5-7 year old children's creativity

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Impact of education environment and educational technologies applied by educators on 5-7 year old children's creativity
Alternative Title:
Ugdymo(si) aplinkos ir pedagogo taikomų technologijų poveikis 5-7 metų vaikų kūrybiškumui
In the Journal:
Keywords:
LT
Ikimokyklinis ugdymas / Pre-school education; Kūrybiškumas / Creativity; Ugdymas / Education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTIkimokykliniame amžiuje intensyviai formuojasi vaiko kūrybiniai gebėjimai, todėl darželiuose ir priešmokyklinėse grupėse svarbu sudaryti palankias sąlygas jų plėtotei. Tyrimo tikslas – įvertinti institucinės ugdymo(si) aplinkos ir pedagogo taikomų technologijų poveikį vaikų kūrybiškumui. Tyrimo metodai. Kūrybinės užduotys vaikams mokslo metų pradžioje ir pabaigoje, siekiant nustatyti jų kūrybiškumo lygį. Interviu su vaikais. Pedagogų apklausa, jų veiklos priešmokyklinėje grupėje stebėjimas. Tyrimo rezultatai. Maždaug trečdalio vaikų, ugdomų priešmokyklinėje grupėje, kūrybiškumo lygis per metus padidėjo, apie pusės vaikų kūrybiškumas išliko to paties lygio, apie penktadalio vaikų kūrybiškumas šiek tiek sumažėjo. Vaikų kūrybiškumo plėtotei palankiausia natūrali, pastovi ir dalinai kintanti, gana sudėtinga aplinka bei konstruktyvi vaiko-pedagogo sąveika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kūrybiškumas; Vaikai; Ikimokyklinis amžius; Mokymosi aplinka; Ugdymo technologijos; Creativity; Child; Preschool; Education environment; Educational technologies.

ENIntroduction. The creative skills are intensively formed in pre-school period, thus, it is important to establish favourable condition to their development in kindergartens and pre-school groups. Aim of the study. To identify the impact of institutional educational environment and applied pedagogical technologies on the children‘s creativity. Material and methods. Creative assignments to children in the beginning and the end of the school year for evaluation of children‘s creative level. Interview with children. Questionnaires to educators, observation of their activity in the classroom. Results. Children‘s education and development in pre-primary group promoted creativity of one third of children. The creativity of one fifth of children decreased and about half of children demonstrated the same level of creativity. Conclusions. Employment of direct teaching and spontaneous education enhance creativity if applied in moderation. [From the publication]

ISSN:
1407-6276
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8779
Updated:
2013-04-28 16:49:57
Metrics:
Views: 34
Export: