Ugdymo aplinkos ir taikomų pedagoginių technologijų poveikis 5-7 metų vaikų kūrybiškumui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo aplinkos ir taikomų pedagoginių technologijų poveikis 5-7 metų vaikų kūrybiškumui
In the Journal:
Keywords:
LT
Kūrybiškumas / Creativity; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami 5-7 metų vaikų, lankančių priešmokyklinę grupę, kūrybiškumo pokyčiai. Pateikiami duomenys, leidžiantys daryti prielaidas apie institucinės aplinkos ir pedagogo taikomų ugdymo(si) technologijų poveikį šio amžiaus vaikų kūrybiškumui.Tyrimo tikslas - nustatyti institucinio ugdymo aplinkos sąlygų ir taikomų pedagoginių technologijų poveikį priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybiškumui. Vaikams buvo pateikiama pagal R. P. Torrance metodiką paruošta užduotis: popieriaus lape buvo nupiešti ir skirtingai išdėstyti 7 kvadratėliai. Vaikų buvo prašoma paversti kiekvieną kvadratėlį piešiniu. Buvo stebima ir užrašoma, ką ir kaip vaikas piešia. Vaikams atlikus užduotį jų buvo prašoma papasakoti, ką jie norėjo nupiešti, ką nupiešė, kas tai yra? Jų pasakojimas buvo tiksliai užrašomas lape šalia piešinių. Siekiant įvertinti kūrybiškumo pokyčius, tyrimas buvo atliekamas du kartus - rudenį, ugdymo metų pradžioje, ir pavasarį, ugdymo metų pabaigoje. Vaikų ugdymas priešmokyklinėje grupėje paskatino beveik trečdalio vaikų kūrybiškumo padidėjimą, tačiau apie penktadalio vaikų kūrybiškumas sumažėjo. Apie pusės vaikų kūrybiškumas išliko nepakitęs. Taigi priešmokyklinio ugdymo poveikis vaikų kūrybiškumo kaitai nėra vien pozityvus. Remiantis tyrimo rezultatais, kūrybiškumo skatinimui priešmokyklinėse grupėse palankiausia pastovi, tačiau sudėtinga, iš dalies kintanti, turinti natūralumo ir akademiškumo požymių aplinka. Konstruktyvios vaiko ir pedagogo sąveikos technologijų taikymas pozityviai veikia vaiko kūrybiškumo kaitą, o tiesioginio mokymo ir spontaniško ugdymo metodų taikymas kūrybiškumą skatina, jei šie metodai taikomi saikingai.Reikšminiai žodžiai: Creativity; Child; Preschool; Education enviroment; Educational technologies.

ENThe creative skills are intensively formed in pre-school period, thus, it is important to establish favourable condition to their development in kindergartens and pre-school groups. Aim of the study. To identify the impact of institutional educational environment and applied pedagogical technologies on the creativity of children's creativity. Materials and Methods. Creative assignments to children in the beginning and at the end of the school year for evaluation of children's creative level. Interview with children. Questionnaires to educators, observation of their activity in the classroom. Results. Children's education and development in pre-primary group promoted creativity of one third of children. The creativity of one fifth of children decreased and about half of children demonstrated the same level of creativity. Conclusions. Employment of direct teaching and spontaneous education enhance creativity if applied in moderation. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8781
Updated:
2013-04-28 16:49:58
Metrics:
Views: 51
Export: