Students learning experience in the integrated information literacy course constructed in virtual learning environment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Students learning experience in the integrated information literacy course constructed in virtual learning environment
Alternative Title:
Studentų mokymosi patirtis taikant integruotą informacinio raštingumo kursą virtualioje mokymosi aplinkoje
In the Journal:
Informatics in education. 2008, Vol. 7, No. 1, p. 127-142
Keywords:
LT
IKT kompetencijos; Informacinis raštingumas; Integruotas informacinio raštingumo kursas; Konstruktyvizmas mokymesi; Socialinis interaktyvumas; Specialybės anglų kalba; Virtuali mokymosi aplinka.
EN
Constructivism in learning; ESP; ICT competencies; Information literacy; Integrated information literacy cours; Social interaction; Virtual learning environment.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama informacinio raštingumo ir specialybės užienio kalbos gebėjimų plėtra virtualioje mokymosi aplinkoje bei šios aplinkos poveikis studentų gebėjimų plėtojimui, aptariant edukologinio eksperimento, atlikto MRU, rezultatus. [...] Fenomenografinis informacinio raštingumo sampratos tyrimas atskleidė, kad studentai informacinį raštingumą dažnai sieja tik su kompiuterio ar technologijų išmanymu. Tokia informacinio raštingumo samprata gali tapti rimtu trukdžiu skatinant giluminį studentų požiūrį į mokymąsi ir siekiant studijų efektyvumo bei kokybės. Virtualios mokymosi aplinkos „Moodle“ vertinimo tyrimas atskleidė stiprią teigiamą tarpusavio sąveiką tarp informacinio raštingumo kompetencijų, kritinio mąstymo gebėjimų plėtojimo ir lanksčios Moodle aplinkos, kuri sudaro sąlygas studentams mokytis jiems tinkamu laiku, vysto gebėjimus būtinus ateities studijoms ir darbinei karjerai. Eksperimentinis poveikis turėjo įtakos student ų požiūriui į socialinius ir bendradarbiavimo gebėjimus, kuris, pasibaigus eksperimentui, parodė studentų didesnį polinkį į bendradarbiavim ą ir norą dalintis žiniomis. Tyrimo rezultatai patvirtino eksperimentinio poveikio veiksmingumą specialybės anglų kalbai eksperimentinėje grupėje ir informacinio raštingumo žinioms. [Iš leidinio]

ENThe paper examines the impact of ICT on students learning experiences and opportunities offered by virtual learning environment as an integral part of traditional learning environment in the experimental course "Integration of information literacy skills into ESP programme" atMykolas Romeris University (Lithuania). The experiment aimed at developing students’ information literacy and social skills as the means for enhancement of learning with a particular attention towards foreign language competencies. The integrated information literacy course into ESP (English for specific purposes) syllabus addressed students’ needs of information literacy skills striving for better performance and efficiency in academic studies. The focal points of the research presented in the paper are: a) students’ attitudes towards the learning environment offered by software Moodle; b) information literacy knowledge and skills developed within and with the assistance of Moodle; c) enhancement of social communication and collaboration; d) the impact of information literacy course on ESP competencies in a complex learning environment. [From the publication]

ISSN:
1648-5831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26569
Updated:
2018-12-17 12:22:41
Metrics:
Views: 86    Downloads: 2
Export: