Academic library as a learning environment: how do students perceive it?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Academic library as a learning environment: how do students perceive it?
In the Journal:
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Pedagogika / Pedagogy; Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTTeigiama, kad mokymas turi vykti ne tik klasėje, bet besimokantysis turi naudoti informacijos resursus spręsdamas problemas ir konstruodamas savo mintis. Mokymasis gali vykti ir už formalios institucijos ribų: darbo vietoje, šeimoje, muziejuje, žiniasklaidoje ir pan. Šioje mokymosi paradigmoje didelę vietą užima akademinė biblioteka. Universiteto biblioteka tinka ne tik studijoms, bet kartu su universitetu ir dėstytojais ji realizuoja studijų tikslus. Biblioteka tampa viena iš potencialių mokymosi aplinkų, funkcionuojančių universitete. Modernios informacinės technologijos padeda bibliotekai tapti ne tik tradicine mokymosi aplinka, bet ir kaip virtuali mokymosi aplinka. Straipsnyje aptariami akademinės bibliotekos privalumai taip pat bandoma atrasti būdus, kaip išugdyti studentų supratimą apie akademinę biblioteką kaip vieną iš universiteto lavinimo aplinkų.Reikšminiai žodžiai: Akademinės bibliotekos; Mokymosi aplinka; Academic library; Learning environment.

ENIt is suggested that learning should not only take place in a classroom as a student should use information resources while resolving problems and constructing his/her thoughts. Learning can take place outside a formal institution: at work, in a family, museum, media, etc. In this learning paradigm, an academic library takes an important role. A university library is suitable not only for studies. Together with a university and lecturers it realizes the study aims. A library is growing into one of the most potential university learning environments. State-of-the-art information technologies help to turn a library into a virtual learning environment rather a traditional one. The article discusses advantages of an academic library and attempts discovering methods that would help developing an understanding among students about an academic library as one of university education environments.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10000
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 175    Downloads: 3
Export: