Mokinių informacinės kultūros ugdymo pedagoginės sistemos raiškos tipai : (sąlygoti kompiuterių taikymu esant ribotiems ištekliams) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių informacinės kultūros ugdymo pedagoginės sistemos raiškos tipai: (sąlygoti kompiuterių taikymu esant ribotiems ištekliams): disertacija
Alternative Title:
Types of Expression of Pedagogic System for Information Culture Development among Pupils: (conditioned by computer usage under limited resources)
Publication Data:
Kaunas, 2000.
Pages:
156 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Expression types of pedagogical system of pupils' information culture development (conditioned by computer application under limited resources) Kaunas : Technologija, 2000 24 p
Summary / Abstract:

LTŽmogus ne tik priima informaciją, bet ir ją skleidžia bei perdirba. Lietuva iškėlė tikslą, įdiegti visuomenės nariams informacinės kultūros ugdymo būtinybę. Vis dažniau prabyla apie informacinių technologijų sąsają su švietimu. Tačiau Lietuvos švietimo sistema turi ribotus išteklius, todėl reikia išanalizuoti būdus, kaip mažiausiomis sąnaudomis rasti optimaliausią variantą ugdant informacinę kultūrą. Disertacijoje stengiamasi išryškinti konkrečių vidurinių mokyklų praktikoje realizuojamus informacinės kultūros ugdymo pedagoginės sistemos raiškos tipus, sąlygotus kompiuterių taikymu esant ribotiems ištekliams, ir nustatyti optimaliausią.

ENA human being not only receives information but also transmits and processes it. Lithuania has raised the aim regarding introduction of the pubic to the need for information culture development. More and more often the interface between information societies and education are mentioned. Although the Lithuanian system of education has limited resources, thus it requires analysing the methods that would help finding the optimal version at the least costs by developing the information culture. The thesis attempts underlining the types of expression of pedagogic system for information culture development used in specific secondary schools, which are conditioned by use of computers under limited resources and to identify the most optimal one.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9698
Updated:
2022-02-07 20:08:31
Metrics:
Views: 37
Export: