Būsimųjų vadybininkų ir ekonomistų kompiuterinis raštingumas : istorinis ir socialinis kontekstas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimųjų vadybininkų ir ekonomistų kompiuterinis raštingumas: istorinis ir socialinis kontekstas
Alternative Title:
Computer literacy of future managers and economists: historical and social context
In the Book:
Keywords:
LT
Mokiniai / School students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatoma raštingumo bei kompiuterinio raštingumo samprata ir istorinis vystymasis. Socialinį kompiuterinio raštingumo kontekstą, paryškina straipsnyje pateikiami atliekamo kompiuterinio raštingumo tyrimo tarpiniai rezultatai. Pastarieji suteikia vertingos informacijos apie kompiuterinio raštingumo elementų svarbos vertinimą studentų populiacijoje, parodo statistinį ryšį tarp minėto aspekto ir socialinio konteksto (tiriamųjų lyties, vietovės, kurioje baigė bendrojo lavinimo mokykla, tipo, šeimos bei asmeninių pajamų ir pan.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Būsimieji vadybininkai ir ekonomistai; Istorinis ir socialinis kontekstas; Istorinė raštingumo samprata; Kompiuterinis raštingumas; Mokinys; Raštingumas; Socialinis raštingumo aspektas; Computer literacy; Future managers ani) economists; Historical ani) social context; Literacy; Student; Asspect of social literacy; Historical concept of literacy.

ENThe article presents the notions of literacy in general and computer literacy and their historical development. The social context of computer literacy is stressed by the research results on this subject. The results present significant information on the importance of computer literacy elements among students, reveal statistic links between the above aspects and social context (gender of the surveyed, school graduation area typo, (amity and personal incomes, etc.). [From the publication]

ISBN:
9955091045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48782
Updated:
2020-04-06 11:36:15
Metrics:
Views: 23
Export: