Criteria and indicators of ICT implementation stages at a secondary school

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Criteria and indicators of ICT implementation stages at a secondary school
In the Journal:
Keywords:
LT
Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Technologijos / Technologies.
Summary / Abstract:

LTPokyčiai visuomenėje, intensyvi technologijų plėtra ir įvairovė reikalauja naujos mokymo ir mokymosi kokybės. Informacijos ir komunikacijos technologijų (IKT) taikymas mokymo procese įtakoja pokyčius mokymo programose, išplečia mokymo aplinką, skatina geresnę mokymo proceso kokybę, profesinį augimą, daro poveikį švietimo sistemai, mokyklų vadybai ir mokyklų kultūros pokyčiams. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kokios ypatybės, kriterijai ir rodikliai būdingi skirtingiems IKT diegimo etapams. Straipsnio tikslas - pateikti ir pagrįsti IKT diegimo etapų vidurinėje mokykloje kriterijus ir rodiklius. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojami keturi IKT diegimo etapai ir pasiūloma IKT diegimo švietimo sistemoje kriterijų ir rodiklių sistema. Antrojoje dalyje pristatomas empirinis tyrimas, kurio rezultatai sudaro sąlygas toliau koreguoti ir plėtoti minėtus kriterijus ir rodiklius.Reikšminiai žodžiai: Kriterijus ir indikatorius; Vidurinės mokyklos; Informacinių technologijų diegimas; Criteria and indicators; Secondary school; ICT implementation.

ENChanges in the society, intensive development and variety of technologies require new teaching and learning qualities from education. The educational technology based on information technology means could guarantee this quality as ICT implementation in education induces the change of curriculum, expands educational environments, guarantees better quality of learning, professional development, influences the change of pedagogical system, school management and school culture. The article deals with the following research problem: what criteria and indicators can reflect different stages of ICT implementation at school? The aim of the article is to disclose and found criteria and indicators of ICT implementation stages at school. The research methods are analysis of scientific literature and a questionnaire survey. The article consists of two parts: the first part analyses stages of ICT implementation at school as well as their classification distinguished by various authors; searches for common coherences, substantiates criteria and indicators of ICT implementation stages at school; the second part presents the diagnostic research by means of which it was sought to identify whether the theoretically substantiated criteria and indicators of the stages of ICT implementation at school are valid. [From the publication]

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9596
Updated:
2020-09-21 19:13:52
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: