Informacinio raštingumo ugdymo integravimo į universitetinių studijų galimybės programas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinio raštingumo ugdymo integravimo į universitetinių studijų galimybės programas
Alternative Title:
Possibilities of integrating informational literacy development into university curricula
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 52, p. 84-92
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama, kokia informacinio raštingumo reikšmė, siekiant ugdyti kintančioje aplinkoje gebantį prisitaikyti individą; kaip informacinio raštingumo ugdymas gali būti integruojamas į studijų programą. Siekiant įvertinti informacinio raštingumo ugdymo integravimo į universitetinių studijų programą galimybes, buvo atskleistas lanksčių mokymosi aplinkų kūrimo ir informacinio raštingumo ryšys, atlikta informacinio raštingumo integravimo į universitetines studijas galimybių analizė, išanalizuotas esamas informacinio raštingumo lygis Lietuvoje ir numatytos jo ugdymo galimybės. Taikyti mokslinės literatūros analizės bei situacijos analizės metodai. Pirmojoje straipsnio dalyje analizuojamas informacinio raštingumo ir lankstaus mokymosi ryšys, antrojoje dalyje – informacinio raštingumo ugdymo integravimas į studijų programą, trečiojoje dalyje – informacinio raštingumo ugdymo integravimo į studijas galimybės Lietuvoje. Atskleista, kad šaltiniais paremto mokymosi ir informacinio raštingumo ugdymo koncepcijos, naudojamos bibliotekos ir informacijos mokslų aplinkoje, sutampa. Informacinis raštingumas reikšmingas organizuojant lankstų mokymąsi bei tobulinant testinio bei mokymosi per visą gyvenimą kompetencijas. Informacinio raštingumo ugdymas turi būti paremtas dėstytojų, bibliotekininkų ir kompiuterių specialistų bendradarbiavimu. Mokymasis turi atitikti realius informacijos vartotojų poreikius ir būti savalaikis (pvz.: sprendžiant problemas, rengiant referatus, kursinius darbus).Reikšminiai žodžiai: Informacinis raštingumas; Universitetinės studijos; Information literacy; University studies.

ENIn a modern university, which follows up a new educational paradigm the accents are changed from teaching to learning and creation an empowering learning environment that enables students' learning. Creation of the flexible learning environment requires a certain information literacy competence of staff and students. Information literacy education should be based on cooperation among teachers, librarians and informatics specialist. Learning should correspond to users' real needs and be completed in time. The information literacy is not a subject of the academic studies, so, it could be integrated into related modules of academic studies or be included into the extracurricula program. Seminars, providing an opportunity to renew the information literacy competence of teachers, researches, post-graduate students, should be held several times a year. Information users' training at the University studies should be a continuous process because each level of studies requires additional information literacy skills. In Lithuania, there is a lack of attention to lifelong learning to which information literacy belongs as well. In order to improve standpoint, the strategy of the information literacy education should be prepared and implemented into undergraduate, postgraduate and continuous studies. While preparing it, the needs of learners must be taken into consideration. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31162
Updated:
2018-12-17 10:53:39
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: