Possibilities of integrating informational literacy development into university curricula

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Possibilities of integrating informational literacy development into university curricula
In the Book:
Bildung im Zeitalter der Informationsgesellschaft. Frankfurt am Main: Lang, 2003. P. 253-262. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 8)
Keywords:
LT
Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTInformacinių gebėjimų mokymosi universitete ir bibliotekose analizėje iškyla klausimas: kokį vaidmenį turi suvaidinti informaciniai gebėjimai apmokant asmenį, galintį prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės.Kaip informacinių gebėjimų ugdymą integruoti į mokyklos mokymo programą? Tyrimo objektas- informacinių gebėjimų ugdymo integravimas į universiteto curriculum. Tyrimo tikslas- ištirti informacinių gebėjimų ugdymo universiteto mokomojoje programoje galimybes. Tyrimo metu ištirtas ryšys tarp lanksčių mokymosi aplinkų ir informacinių gebėjimų, išanalizuotas dabartinių informacinių gebėjimų ugdymas Lietuvoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Universiteto programa; Informacinis raštingumas; Informacinio raštingumo taikymas; University curricula; Informational literacy; Informational literacy development.

ENAnalysis of learning of informational abilities in universities and libraries raises the following question: what role is prescribed to informational abilities in training a person who is capable to adapt to the changing society? How development of informational abilities should be integrated into school curriculum? The object of the research—integration of information ability development into university curriculum. The aim of the research—to research possibilities of informational ability development in a university curriculum. During the research, the relationship between flexible learning environment and information abilities was analysed as well as the current informational ability development in Lithuania.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9369
Updated:
2013-04-28 16:57:14
Metrics:
Views: 21
Export: