Mečislovo Reinio laisvai versto Psichologijos vadovėlio psichologijos terminų reikšmė ir kilmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mečislovo Reinio laisvai versto Psichologijos vadovėlio psichologijos terminų reikšmė ir kilmė
Alternative Title:
Meaning and origin of terms of psychology in Mečislovas Reinys' freely translated "Psichologijos vadovėlis"
In the Journal:
Terminologija. 2009, 16, p. 198-216
Keywords:
LT
Laisvas vertimas; Lietuvių kalbos kultūra; Profesinė terminologija; Psichologijos terminai; Psichologijos terminas; Sudėtinis terminas; Terminų daryba; Terminų kilmė; Vienažodis terminas.
EN
Complex term; Formation of terms; Free translation; Lithuanian; One-word term; Origin of terms; Professional terminology; Psychological terms; Standard language norms; Term of psychology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami 505 psichologijos terminai, rasti Mečislovo Reinio (1884-1953) išverstame „Psichologijos vadovėlyje“ (1922). Pirmojoje straipsnio dalyje parodomas terminų reikšmės skyrių santykis, antrojoje – kilmės. Reikšminių grupių atžvilgiu matyti, kad vadovėlio terminiją daugiausia sudaro psichinius procesus bei emocijas ir jausmus įvardijantys terminai. Nedidelę terminijos dalį sudaro terminai, kuriais pavadinamos psichologijos šakos, dėsniai, teorijos ir su psichologijos mokslu susiję asmenys. Nemažai daliai psichologijos sąvokų įvardyti vartojama po vieną terminą, bet kai kuriais atvejais pateikiami 2 ar net 3 sinonimai. Lyginant su dabartine psichologijos terminija, M. Reinio vartoti terminai gerokai pakito – nemažai terminų nebevartojama, pakito jų klasifikacija. Vadovėlio terminų analizė parodė, kad vertėjas daugiausia vartojo lietuviškus terminus. Lietuviški vienažodžiai ir sudėtiniai terminai sudaro daugiau nei pusę, o tarptautinė terminija - vos dešimtadalį visų aptariamų terminų. Beveik visi tarptautiniai psichologijos terminai yra kilę iš lotynų ar graikų kalbų, tačiau gana dažnai greta tarptautinių terminų teikiama ir lietuviškų sinonimų. Sudėtinę vadovėlio terminiją daugiausia sudaro dvižodžiai terminai. Didžiąją dvižodžių sudėtinių terminų dalį sudaro terminai su abiem lietuviškais dėmenimis ir terminai su mišriais dėmenimis. Pagal sudėtinių dvižodžių terminų dėmenų raišką matyti, kad dažniausiai terminų šalutiniai dėmenys reiškiami daiktavardžio kilmininku. Trižodžiai ir ilgesni sudėtiniai terminai sudaro nežymią sudėtinės terminijos dalį.

ENThis article deals with terminology in the textbook of psychology by one of the first Lithuanian psychologists Mečislovas Reinys. At the beginning of the 20th century there was still no textbook of psychology in Lithuanian. Reinys made a free translation of Georgij Chelpanov's textbook Учебник психологии (для гимназий и самообразования) (Psychology textbook (for gymnasiums and self-education)). Quite a lot of text was Reinys' own. 505 terms from Psichologijos vadovėlis (Psychology textbook) published in 1921 were analyzed in respect of origin and meaning. The terms analyzed allow the conclusion that Reinys mainly used Lithuanian terms. Purely Lithuanian one-word and complex terms make up more than half of the terms analyzed. International terms make up only ten percent of all the terms researched. Almost all international one-word terms came from Latin and Greek. The majority of terms name emotions and feelings, psychical and physiological processes, processes of cognition. There are several terms naming mental disorders, character types, branches, laws and theories of psychology. The majority of complex terms are two-word terms. Three-word and longer terms are very rare. The comparison of terminology used by Reinys and the present terminology of psychology shows that quite a lot of terms fell out of use, their classification changed and new terms emerged. [From the publication]

ISSN:
1392-267X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25134
Updated:
2018-12-17 12:38:53
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: