Developing the European identity as a dimension in secondary school curriculum : some controversies

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Developing the European identity as a dimension in secondary school curriculum: some controversies
Alternative Title:
Europietiškojo tapatumo dimensijos vystymas vidurinės mokyklos programose: keletas kontroversijų
In the Journal:
Keywords:
LT
Kultūros paveldas / Cultural heritage; Meninis ugdymas / Art education; Mokykla / School.
Summary / Abstract:

LTEuropietiškumo dimensiją charakterizuojama labai įvairiai. Viena iš tokių charakteristikų yra europietiškasis tapatumas. Tai dinamiškas procesas, kuris nuolatos vyksta ir yra pakankamai naujas, kad būtų aprašomas statistiškai. Europietiškasis tapatumas turi keletą segmentų, kurie apibrėžiami kaip bendra teritorija, bendra kultūra, atsakomybė ir bendras kultūrinis paveldas, bendri sprendimai. Galima teigti, jog šių segmentų apraiškos ir yra europietiškojo tapatumo apraiškos. Straipsnyje analizuojamas europietiškojo tapatumo konceptas Europos šalių švietimo sistemų pokyčių kontekste. Apibrėžiamos europietiškojo tapatumo charakteristikos, būtinos tyrimui ir europietiškojo tapatumo apraiškų mokymo programose kriterijai. Aptariami įvairių autorių naudojami apibrėžimai. Pristatomi metodai, naudoti europietiškojo tapatumo apraiškų, kaip ugdymo dimensijos mokymo programose, tyrimui. Tyrimas atliktas analizuojant konkrečių mokymo programų turinį ir vadovėlius. Surengta muzikos mokytojų apklausa, norint išryškinti santykį tarp valstybinio lygio teorinių aspektų ir konkrečios švietimo praktikos. Straipsnio autorės bando atsakyti klausimus, kaip nustatyti europietiškojo tapatumo apraiškas ugdymo turinyje, ar šioje srityje švietimo teorija atitinka praktiką. Tirtų V kl. muzikos vadovėlių turinys pakankamai atitinka europietiškojo tapatumo sampratą, nes plečia kultūrinų žinių apie Europą ribas. Muzikos mokytojai linkę pabrėžti lietuviškų kūrinių svarbą, europietiškajam paveldui dažnai teikdami mažesnę reikšmę.Reikšminiai žodžiai: Mokyklos programos vystymas; Europietiškos studijos; Muzikos programa; Muzikinis ugdymas; Muzikos mokytojai; Vadovėlio turinys; Curriculum development; European studies; Music curriculum; Music education; Music teachers; Textbook content.

ENIn the context of changes in education in the European countries, the concept of European identity is analysed, research characteristics and criteria of manifestation of European identity in the curriculum are defined. Methods of research on the manifestation of European identity as dimension in education in the curriculum are presented. The research results of content analysis of the general curriculum and textbooks, of music teachers’ survey performed aiming to highlight the relationship between the aspects of state level and educational practice level are also presented.

ISSN:
0007-0637
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9951
Updated:
2020-07-22 17:27:44
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: