Liberal education as an opportunity to develop student's personality in the study system of Technological University

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Liberal education as an opportunity to develop student's personality in the study system of Technological University
Alternative Title:
Liberalusis ugdymas kaip studento asmenybės vystymo galimybė technologinio universiteto studijų sistemoje
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2010, Nr. 1 (18), p. 63-74
Keywords:
LT
Liberalusis ugdymas; Technologinis universitetas; Studijų sistema; Techniškųjų mokslų studijų socialinimas; Asmenybės vystymas.
EN
Liberal education; Technological university; Manifestation of values of liberal education; Socializing of technical science studies.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje nagrinėjama liberaliojo ugdymo vertybių raiška technologinio universiteto studijose, akcentuojant liberaliojo ugdymo galimybes techniškųjų mokslų socialinimo, drauge ir studento asmenybės vystymo, aspektu. Siekiama pagrįsti, kad techniškųjų mokslų socialinimas sudaro technologijos universiteto studijų pokyčių - nuo siauro specialisto profesionalo generalisto link - rengimo prielaidas. Remiantis mokslinės literatūros analize, atskleidžiamos liberaliojo ugdymo raiškos problemos ir galimybės technologijos universiteto studijose. Taikant apklausos raštu metodą, siekiama nustatyti technologinio universiteto studentų požiūrį į liberaliojo ugdymo vertybes ir jų raiškos svarbą studijų procese kaip būsimos profesinės karjeros sėkmės prielaidą. Pirmoje šio straipsnio dalyje apžvelgiamos pagrindinės teorinės nuostatos, leidžiančios pagrįsti technologinio universiteto studijų sistemos pokyčių svarbą. Antroje straipsnio dalyje pateikiami liberaliojo ugdymo vertybių raiškos technologijos universiteto studijose tyrimo rezultatai, kurie atskleidė technologijos universiteto studentų požiūrį į liberaliojo ugdymo vertybes ir jų raiškos svarbą studijų procese kaip būsimos profesinės karjeros sėkmės prielaidą. Tyrimo rezultatai parodė, kad studentai įžvelgia liberaliojo ugdymo naudą savo būsimai karjerai, tačiau pažymi, kad universitete nėra išnaudojamos liberaliojo ugdymo galimybės: mokymo metodai vis dar lieka konservatyvūs, nėra paritetinių santykių, kurie laikomi viena pagrindinių sąlygų liberaliojo ugdymo raiškai.Kaip būsimos profesinės karjeros sėkmės prielaidą studentai vertina studijų metu įgyjamus komunikacijos, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo gebėjimus, tačiau pažymi, kad jiems labai trūksta lygiaverčio bendravimo su dėstytojais, kuris, respondentų manymu, sudaro komunikacijos, bendradarbiavimo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo gebėjimus, tačiau pažymi, kad jiems labai trūksta lygiaverčio bendravimo su dėstytojais, kuris, respondentų manymu, sudaro prielaidas studento asmenybės vystymuisi ir sklaidai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENManifestation of values of liberal education in technological university studies as one of the possibilities for socializing of technical sciences is analyzed in the article. Socializing of technical sciences leads to assumption for change in technological university. Analysis of scientific literature reveals problems and possibilities of manifestation of liberal education in studies of technological university. Results of research on manifestation of values of liberal education in technological university studies are presented in the second part of the article. The results disclosed the approach of students of technological university to values of liberal education and significance of their manifestation in study process as a pre-condition for success in their future professional career. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25286
Updated:
2018-12-17 12:41:53
Metrics:
Views: 51    Downloads: 3
Export: