Savarankiškų studijų modernizavimo modelis, kai kurios jo nuostatos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savarankiškų studijų modernizavimo modelis, kai kurios jo nuostatos
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. 2007, t. 11, p. 236-244. 11-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2007 m. gruodžio 6 d., pranešimai
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas; Modelis; Modernizavimas; Nuostatos; Savarankiškos studijos; Studijų modernizavimas; Universitetas.
EN
Attitudes; Higher education; Independent studies; Individual studies; Informal (self-directed) studies; Model; Modernisation of studies'; Modernization; University.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama problema – rasti savarankiškų studijų modernizavimo svarbiausias nuostatas, kurios užtikrintų aukštos kokybės specialistų rengimą Lietuvos universitetuose. Tyrimo tikslas – modernizuoti savarankiškas studijas išryškinant ir įdiegiant tokių studijų sintezuoto modelio pagrindines nuostatas. Pirmoji, pagrindinė savarankiškų studijų modernizavimo sąlyga – palankios nuostatos, sąmoningos ir nesąmoningos, suformavimas, paties studento gyvybiškas suinteresuotumas, noras įgyti aukšto lygio kvalifikaciją, išsiugdyti specialistui svarbiausią, karjerai aktualią, kompetenciją. Antroji nuostata – pastovi koordinuota atžvalga į pagrindinių psichologinių išmokimo (savarankiškai studijuoti) teorijų postulatus. Trečioji nuostata – B. Blumo taikoma taksonomija savarankiškų studijų metu: pažinimo, emocinės vertybinės pažiūros, vertybės suvokimas, psichomotoriniai įgūdžiai. Ketvirtoji savarankiškos mokslinės, profesinės brandos ugdymosi nuostata – metakogmtyvinio sumanumo. Penktoji nuostata – įvairūs moksliniai, problemiški studentų darbai. Šeštoji – studijų individualizavimas ir diferencijavimas pagal studento savarankiško mokymosi stilių. Viena iš svarbiausių sąlygų kokybiškai parengti aukštos kvalifikacijos specialistus yra teorinių, praktiškų ir savarankiškų studijų vienovę užtikrinantis sintezuotas studijų modelis. Sintezuotam studijų modeliui sėkmingai įdiegti reikia plėsti, tobulinti savarankiškas studentų studijas.

ENThe problem analysed in this paper is to find the most important provisions for independent studies modernisation that would ensure high quality specialist preparation in Lithuanian Universities. The purpose of the research is to modernise independent studies by developing and implementing main provisions for synthesised model of these kind of studies. The first and the most important condition of modernising independent studies is to shape a conscious and unconscious positive attitude, the interest students, and the desire to acquire a high-level qualification, to acquire the most important, relevant competences to the career. The second provision – a constant coordinated reflection to the postulates of the main psychological learning theories (independent study). The third provision taxonomy applied by B. Bloom during independent studies: knowledge, emotional value opinion, perception of values, psychomotorical skills. The fourth provision of independent scientific and professional maturity training is metacognitive intelligence. The fifth – various scientific problematic student works. The sixth – the individualisation and differentiation of studies based on the student's manner of studying. One of the most important conditions when wanting to prepare qualified professionals is a synthesised model of studies securing the unity of theoretical, practical and independent studies. To successfully introduce the synthesised model, the development and refinement of independent studies is needed.

ISSN:
2029-1566
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50871
Updated:
2020-07-16 13:34:59
Metrics:
Views: 12
Export: