Paslaugų verslo pokyčių valdymo darnaus vadovavimo principais modelis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Paslaugų verslo pokyčių valdymo darnaus vadovavimo principais modelis
Alternative Title:
Model of service business adjustment management using sustainable handling principles
In the Book:
24-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba", 2021 m. spalio 21-22 d. Vilnius. Vilnius : Technika, 2021. P. 251-260. (Mokslas - Lietuvos ateitis: Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pokyčiai; Pokyčių valdymas; Paslaugų verslas; Darnus vystymasis; Darnus vadovavimas; Darnaus vadovavimo principai. Keywords: Change; Change management; Service business; Sustainable development; Sustainable leadership; Principles of sustainable; Leadership.
Summary / Abstract:

LTŠiuolaikinis verslas, ypač paslaugų sektorius, dažnai susiduria su pokyčiais ir jų valdymo klausimais. Straipsnyje analizuojama pokyčių valdymo, taikant darnaus vadovavimo principus, problematika paslaugų versle. Remiantis naujausiais Lietuvos ir užsienio autorių atliktais tyrimais, nagrinėjama verslo pokyčių samprata bei pokyčių valdymo modeliai, identifikuojamos darnaus vadovavimo priemonės. Tyrimo tikslui pasiekti teoriškai pagrįsti ir sukurti paslaugų verslo pokyčių valdymo modelį, taikant darnaus vadovavimo principus, nustatytos ne tik vadovavimo priemonės, bet ir priežastys, skatinančios verslą siekti darnaus vystymosi savo organizacijose. Remiantis naujausių mokslo ir taikomojo pobūdžio darbų analize parengtas teorinis pokyčių valdymo modelis, kuris tyrime pritaikomas paslaugų verslo sektoriaus organizacijoms. Tyrimo metu nustatyta, kad darnus vadovavimas – tai naujas požiūris į vadovavimą organizacijoje, tai pirminė darnaus organizacijų vystymo bendradarbiaujant ir taikant demokratijos principus prielaida. [Iš leidinio]

ENModern business, especially the service sector, is constantly faced with change and its governance issues. The article analyzes the problems of change management, applying the principles of sustainable management, in the service business. Based on the latest research conducted by Lithuanian and foreign authors, the concept of business change and change management models are analyzed, and sustainable management tools are identified. Instead of research accuracy - to theoretically substantiate and develop a business management change management model, applying the principle of sustainable management, identifying not only management tools, but also the reasons that encourage business to achieve sustainable development in their organizations. The basis of the analysis of the latest scientific and applied works is the developed theoretical model of change management, which is studied applied to organizations in the service business sector. The study found that sustainable leadership, the opinion of scholars, is a new approach to the organization of leadership, it is the primary precondition for the sustainable development of organizations through cooperation, applying the principles of democracy. [From the publication]

ISBN:
9786094762796
ISSN:
2029-7149
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96268
Updated:
2022-10-05 04:44:13
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: