Karaliaučiaus konsistorijos ataskaita apie Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardose už bažnyčios ribų veikusias religines draugijas (1823)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Vokiečių kalba / German
Title:
Karaliaučiaus konsistorijos ataskaita apie Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardose už bažnyčios ribų veikusias religines draugijas (1823)
Alternative Title:
Report of the consistory of Königsberg on religious societies functioning outside the Church in the districts of Königsberg and Gumbinnen
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2018, 46, p. 255-274. Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje
Summary / Abstract:

LTDarbe pateikiama Karaliaučiaus konsistorijos ataskaita apie Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardose už bažnyčios ribų veikusias religines draugijas. Pažymima, kad šie sąrašai teikia išsamią informaciją apie visas Provincijoje egzistuojančias tokios rūšies draugijas. Teigiama, kad išvados apie jas priklausė nuo to, kokį asmeninį požiūrį dėl privačių pamaldų ir religinio ugdymo susibūrimų turėjo kiekvienas čionykštis superintendentas. Pažymima, kad Labguvos ir Pakalnės superintendentai daugiausia atsiliepė vien paniekinamai; Gumbinės ir Tilžės – labai abejingai, o Klaipėdos, Geldapės, Ragainės, Įsručio ne tik kad nepeikė, tačiau net gyrė daugumos šių susibūrimų narių dorumą. Konstatuojama, kad iš detalesnio vaizdo aiškėja bendra nuomonė, kad nė vieno šių susibūrimų negalima apkaltinti tiesioginiu separatizmu, siekimu atsiskirti nuo oficialios Bažnyčios. Atskleidžiama, kad visi be išimties lanko Bažnyčią ir yra paklusnūs valdžiai, klusniai moka mokesčius, nenukrypsta nuo nustatyto bažnytinio mokymo, paiso jiems paskirto evangelikų pamokslininko ir rūpinasi, kad neišplistų sektantiškumo dvasia, o jų maldos susirinkimai neverstų apleisti viešas pamaldas. Pabaigoje pateikiama apibendrinanti lentelė, nusakanti, kur ir kokie susibūrimai vyksta, koks juose dalyvių skaičius, kas vadovauja apeigoms, iš ko apeigos susideda, kaip jų įtaka pasireiškė konkrečios vietovės apeigų dalyvių gyvenimo būdui ir jų dvasinei krypčiai.

ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/77833
Updated:
2019-04-22 21:10:53
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: