"Zwischen Ost und West": Klaipėda ir Klaipėdos kraštas keliautojų ir svetimšalių akimis XVIII-XIX amžiais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Zwischen Ost und West": Klaipėda ir Klaipėdos kraštas keliautojų ir svetimšalių akimis XVIII-XIX amžiais
Alternative Title:
"Zwischen Ost und West": Memel and Memel territory as seen by travellers and foreigners in the 18th-19th centuries
In the Book:
Klaipėda Europos istorijos kontekstuose / sudarytojas ir mokslinis redaktorius Vasilijus Safronovas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. P. 106-125, 245
Keywords:
LT
20 amžius; 19 amžius; 18 amžius; 14 amžius; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Klaipėda ir Klaipėdos kraštas keliautojų ir svetimšalių akimis XVIII-XIX amžiais. Nuo viduramžių per Klaipėdos miestą eidavo svarbus kelias, jungęs Prūsijos ir Livonijos, o vėliau ir Rusijos miestus, tad keliautojai čia dažnai apsistodavo. Nepaisant to, kad Klaipėda buvo pažymėta Europos žemėlapiuose dar XIV a., tačiau išsilavinę keliautojai pradėjo fiksuoti savo pastebėjimus apie šį jiems gana egzotišką kraštą tik XVIII a. viduryje. Apšvietos epochoje Klaipėda suvokta kaip civilizuoto ir necivilizuoto pasaulio paribio miestas. Keliautojams iš Rytinės Europos dalies, visų pirma, vykstantiems iš Sankt Peterburgo į Centrinę Europą, Klaipėda buvo laikoma pirmuoju „vakarietišku“ miestu. Tačiau keliautojai iš Vakarų Europos nebuvo tokios optimistinės nuomonės. Jiems miesto smarvė ir prastos sanitarinės sąlygos, tuščias ir skurdus kraštovaizdis kontrastavo su turtingų miestiečių išpuoselėtais sodais ir prabangia namų aplinka. Keli XIX a. pradžios keliautojai atkreipė dėmesį į anglų papročių dominavimą, kuris įsivyravo vykstant intensyviai prekybai su šia šalimi. Kartais keliautojams gyventojų papročiai atrodė atšiaurūs ir sutapo su intelektualinio gyvenimo stoka mieste bei primityvaus pirklių gyvenimo būdo dominavimu. XIX a. pabaigos stereotipai apie Prūsijos lietuvius buvo apibendrinti Alberti Zwecko knygoje. Anot jo, lietuviai yra tvirto sudėjimo, sukti ir gudrūs, linkę į apgaules, alkoholį, nors šiaip malonūs, gyvena laimingai mėgaudamiesi gamtos grožiu.Reikšminiai žodžiai: Keliautojai ir užsieniečiai XVIII-XIX a. Klaipėdoje; Kelionės; Klaipėda; Klaipėdos kraštas [Klaipeda region]; Miestų istorija; Tautiniai stereotipai; Memel; Memel Territory; Memel as seen by Travellers and Foreigners in the 18th-19th c; National Stereotypes; Travels; Urban history.

ENThis article discusses Klaipėda and the Klaipėda region through the eyes of travellers and foreigners in the 18th-19th centuries. From the Middle Ages, a very important route went through Klaipėda, connecting Prussian and Livonian, and later on Russian cities, therefore travellers used to stay there. Despite the fact that Klaipėda was already on the maps of Europe in the 14th century, educated travellers began to record their observations about this rather exotic land only in the middle of the 18th century. During the Age of Enlightenment Klaipėda was seen as a transitional city between a civilised and uncivilised world. Travellers from the Eastern part of Europe, above all those travelling from St. Petersburg to the Central Europe, regarded Klaipėda as the first "Western" city. However, travellers from the Western Europe were not so optimistic. The stench of the city, poor sanitary conditions, empty and miserable landscape were contrasting with cherished gardens and luxurious home environments of the rich city residents. Several travellers from the beginning of the 19th century highlighted predominance of the English traditions, which occurred due to the intensive trade with this country. At times, travellers regarded traditions of the residents as harsh and conforming with the lack of city's intellectual life and predominance of the primitive lifestyle of merchants. In the end of the 19th century stereotypes about Prussian Lithuanians were generalized in the book of Albert Zweck. According to him, Lithuanians are of strong constitution, cunning and sly, prone to the frauds and alcohol, whereas being kind and living happily enjoying the beauty of the nature.

ISBN:
9789955187219
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50027
Updated:
2017-01-29 16:10:29
Metrics:
Views: 22
Export: