Martyno Liudviko Rėzos lietuviška biblija (1816) – evangelikų liuteronų ir Moravijos bažnyčių solidarumo liudijimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Martyno Liudviko Rėzos lietuviška biblija (1816) – evangelikų liuteronų ir Moravijos bažnyčių solidarumo liudijimas
Alternative Title:
Lithuanian Bible by Martin Ludwig Rhesa (1816) as evidence of unity between evangelical lutheran and Moravian churches
In the Journal:
Knygotyra. 2018, t. 71, p. 197-209
Keywords:
LT
Bažnyčios / Churches; Christianas Friedrichas Cunowas; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Lietuviška Biblija; Martinas Liudvikas Rėza (Martin Ludwig Rhesa, Ludwig Jedemin Rhesa); Moravijos judėjimas.
EN
Christian Friedrich Cunow; Diaspora activities in Prussian Lithuania; Königsberg Bible society; Lithuanian Bible; Martin Ludwig Rhesa; Moravian Church.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje teikiamo tyrimo tikslas yra ištirti Moravijos bažnyčios ir Evangelikų liuteronų bažnyčios narių bendradarbiavimą rengiant ir platinant lietuvišką Bibliją. Dingstį atlikti tyrimą davė Hernhuto (Saksonijos žemė, rytų Vokietija) jungtiniame archyve (Unitätsarchiv) rastas lietuviškos Biblijos, spausdintos 1816 m. Karaliaučiuje Heinricho Degeno spaustuvėje, egzempliorius. Šio egzemplioriaus avantitule paliktas donacinis Christiano Friedricho Cunowo (1751–1829), Moravijos bažnyčios pamokslininko, Karaliaučiaus Brolių asociacijos vadovo įrašas, kuris paskatino sukaupti daugiau žinių apie šį asmenį ir ištirti, kaip jo veikla ir pareigos susijusios su 1810 m. oficialiai įsteigta Karaliaučiaus Biblijos draugija, kurios pagrindinis tikslas – rūpintis lietuviškos Biblijos vertimo, leidybos ir platinimo reikalais. [Iš leidinio]

ENThe copy of Lithuanian Bible printed in Heinrich Degen’s publishing house in Königsberg in 1816 (sign.: BS 17.0/1) has been found in the Unity Archives – Moravian Archives Herrnhut (Herrnhuter Unitätsarchive). This copy was not recorded in the national bibliography of Lithuanian books and did not play a role in the circulation of scholarly knowledge. Christian Friedrich Cunow, the preacher of the Moravian Church and the leader of Brethren Society (Brüdersozietät) of Königsberg, left a donation note in this copy (in the fore title) with the comment that he donates the copy of Lithuanian Bible printed Königsberg to the library of the Unity of the Brethren (Brüder-Unität). This note encouraged [the author of this article] to gather more information about the above person and provided an impetus to find out more about his relationship with the Königsberg Bible Society officially established in 1810. It was found that Cunow was the member of the Society, along with clergymen of traditional Evangelical Lutheran Church – Ludwig Martin Rhesa (1776–1840), Ludwig Ernst Borowski (1740–1831), Samuel Gottlieb Wald (1762–1825) and Carl August Wilhelm Werner (1763–1846). As a member of the Society, he had the following responsibilities: to communicate with the British Bible Society, provide reports to them, take care of support for the publication of Lithuanian Bible and its distribution in Prussian Lithuania. Perhaps the most intriguing fact left unnoticed and not highlighted in the historiography was that not only the members of the traditional Evangelical Lutheran Church, but also the follower of the Moravian Movement contributed to the efforts in publishing and distributing the Lithuanian Bible. Cunow’s involvement in the Königsberg Bible Society is considered as a sign of solidarity between the two denominations in Prussian Lithuania in the first half of the 19th century. [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2018.71.8
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79462
Updated:
2020-09-10 19:59:43
Metrics:
Views: 17    Downloads: 1
Export: