Lietuviai studentai Karaliaučiaus universitete XVI a.-XIX a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviai studentai Karaliaučiaus universitete XVI a.-XIX a. pradžioje
Alternative Title:
Lithuanian Students of Königsberg University from the 16th till the Beginning of the 19th century
In the Journal:
Istorija [History]. 2004, Nr. 62, p. 33-42
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – nustatyti, kiek studentų iš protestantiškos Prūsijos dalies – Mažosios Lietuvos ir kiek iš katalikiškos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) dalies studijavo Karaliaučiaus (Königsberg) universitete nuo jo įkūrimo 1544 m. iki XIX a. pradžios. Autorius taip pat bando išsiaiškinti, kiek universiteto studentų nusipelnė lietuvių raštijos raidai ir lietuvybei apskritai. Studentų skaičių 1544–1829 m. laikotarpiu ir jų mokymosi trukmę bandoma nustatyti remiantis vokiečių istoriko Georgo Erlerio publikuotais studentų sąrašais bei lietuvių tyrinėtojo Vaclovo Biržiškos paskelbtais studentų iš LDK sąrašais. Ypač sunku nustatyti studentų tautybę, nes tautiškumas XVI– XVIII a. buvo suvokiamas kaip priklausymas konkrečiai valstybei. Tyrimas leidžia teigti, kad Mažojoje Lietuvoje 1544–1900 m. lietuvių raštijos labui darbavosi ne mažiau kaip 167 Karaliaučiaus universiteto auklėtiniai. Kai kurie giminaičiai (apie 179) taip pat studijavo universitete. Iš viso 1544–1800 m. universitete studijavo apie 300 lietuvių kilmės jaunuolių iš Mažosios Lietuvos ir daugiau nei 640 – iš LDK. Iš Mažosios Lietuvos kilę Karaliaučiaus universiteto absolventai savo krašte daugiausia dirbo dvasininkais, dalis jų kūrė ir plėtojo lietuvių raštiją. Iš Didžiosios Lietuvos kilusieji daugiau tapo LDK valstybės, politikos veikėjais.Reikšminiai žodžiai: Karaliaučiaus universitetas; Studentai.

ENThe study aims to define the number of students who came to Königsberg (Karaliaučius) University from the most protestant part of Prussia – Lithuania Minor and from the Catholic Grand Duchy of Lithuania (GDL) and who studied there from its foundation until the 19th c. The author also tries to ascertain the number of students who contributed to the development of the Lithuanian written language and the promotion of Lithuanian culture. The author defines the number of students and the period of their studies on the basis of published works by the German historian Georg Erler and the Lithuanian scholar Vaclovas Birziska who issued a publication about the students from the GDL. It was difficult to clearly define the students’ national identities. This is largely due to the fact that in the 16th–18th c. the conception of nationality was equal to that of the state you came from in general. The research allows to claim that in the period of 1544–1900 about 167 graduates from Karaliaučius university propagated the Lithuanian written language in Lithuania Minor. Some of their relatives (about 179) also studied there. In the years 1544–1800, about 300 young people from Lithuania Minor and more than 640 from he GDL, the majority of them of Lithuanian origin, studied at this university. The majority of graduates from this university of Lithuania Minor became priests and supporters of the Lithuanian written language and culture as well as eminent social figures who worked for the sake of the GDL. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7657
Updated:
2018-12-20 23:01:09
Metrics:
Views: 57    Downloads: 17
Export: