Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinio dalykų temų vertinimas: žinių išliekamosios vertės problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinio dalykų temų vertinimas: žinių išliekamosios vertės problema
Alternative Title:
Assessment of subject topics of the content of education for general education schools: problem of the remaining value of knowledge
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 69, p. 25-33
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas empirinis tyrimas kurio esmę sudarė Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ugdymo turinio dalykų temų ekspertinis vertinimas. Vertinimo kriterijus - temose koncentruojamų žinių išliekamoji vertė jauno suaugusiojo žmogaus (20-40 m.) bendrajam išsilavinimui. Aprašomas tyrimas yra sudėtinė dalis kompleksinio diagnostinio tyrimo, kuriuo siekta teoriškai ir empiriškai atskleisti Lietuvos jaunuolių ir jaunų suaugusiųjų bendrojo išprusimo diagnostikos prasmę, galimybes ir parengti šio konstrukto diagnostinį instrumentą. [Iš leidinio]

ENThe article presents the empirical research on the expert evaluation of subject topics of the content of education for the Lithuanian general education school. For the evaluation criterion the author chose the remaining value of knowledge concentrated in the topics on general education of a young adult (aged 20-40). The research is a constituent of a comprehensive diagnostic research aimed at theoretical and empirical revealing of the meaning and possibilities of diagnostics of the general sophistication of Lithuanian young men and young adults as well as the developing of a diagnostic instrument for this construct.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8033
Updated:
2018-12-17 11:09:47
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: