Some notes on the contacts between Gotland and the East Baltic area

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Some notes on the contacts between Gotland and the East Baltic area
Alternative Title:
Keletas pastabų apie Gotlando ir Baltijos jūros rytinių pakrančių ryšius
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2000, t. 4, p. 173-180
Notes:
Santrauką į liet. kalbą vertė V. Kazakevičius.
Keywords:
LT
Apyrankės; Atsikėlėliai iš Gotlando. tarpregioniniai ryšiai; Brakteatai; Diržai; Gotlandas; Karolių skirstikliai; Kontaktai; Kuršiai; Rytinė Baltijos pakrantė; Rytų Baltijos regionas; Segės; Smeigtukai; Vikingų laikotarpis; Šukos.
EN
Armrings; Bead spacers; Belts; Bracteates; Brooches; Combs; Contacts; Curonians; East Baltic Area; Eastern Baltic Area; Gotland; Interregional contacts; Pins; Settlers from Gotland; Viking Period.
Summary / Abstract:

LTArtimiausioje Gotlandui rytinėje Baltijos jūros pakrantėje gyveno kuršiai. Apie gotlandiečių ir kuršių santykius duomenų yra nuo seniausių laikų. Visų pirma tokius duomenis randame nagrinėdami šukas, kurios Gotlande atsirado X a. viduryje, kuršės jas naudojo anksčiau nei Gotlando moterys. Pasaginės segės Gotlande pasirodo apie X a. pradžią ir yra tokių pačių tipų, kaip ir Baltijos jūros rytuose. Vėlyvajame Vikingų laikotarpyje išsiskiria specifiniai jų bruožai, būdingi tik Gotlandui. Pasaginių segių tipas – aguoninėmis galvutėmis, būdingas abiems pusėms. Diržai gausiai apkalti metaliniais apkaliukais Gotlande pasirodo tuo pat metu, kaip ir pasaginės segės. Jų randama ir Rytuose. Gotlando moterų mėgtų dėželinių segių nedaug rasta Rytų Pabaltijyje ir Rytų Prūsijoje. Jos priklauso VIII-IX a. gaminiams. Vienas iš naujausių tokių radinių yra iš Laukskuolos kapinyno, kur kape buvo kartu su dviem Gotlando gyvūninėmis segėmis. [...] Gotlando kilmės gyvūninės segės labai retos kitur. „Bead spacers“ buvo naudojami tiek Skandinavijos žemyninėje dalyje, tiek ir Gotlande dar prieš Vikingų laikotarpį. [...] „Tool brooches“ buvo naudojamos Skandinavijos žemyninėje dalyje dar iki Vikingų laikotarpio, tačiau Vikinginiu metu jos išskirtinai gotlandietiškos. Šis segių tipas randamas ir Latvijoje. [...] Išvada: skandinavai ir gotlandiečiai ankstyvajame Vikingų laikotarpyje apsigyveno Rytų Pabaltijyje, kur gyveno kartu su kuršiais. Tai patvirtina Gruobinėje aptiktas akmuo su gotlandietišku piešiniu ir vietiniai moterų papuošalai transformavęsi iš atsivežtinių. [Iš leidinio]

ENThe Curonians lived on the eastern coast of the Baltic Sea which is the closest to Gotland. Data on the relations between Gotlanders and Curonians is available from olden times. First of all, we have found such data during the examination of combs which appeared in Gotland in the middle of the 10th century. Curonian women used them earlier than women from Gotland. Horseshoe brooches emerged in Gotland around the beginning of the 10th century and were of the same types as those in the East of the Baltic Sea. Their specific features which were typical of Gotland only stood out in the late Viking period. A type of horseshoe brooches with poppy heads was characteristic of the both sides. Belts heavily sheathed with metal pieces appeared in Gotland at the same time as horseshoe brooches. They were also found in the East. A small number of box brooches which Gotlandic women were fond of were discovered in the Eastern Baltic Region and East Prussia. They belong to 8th- and 9th-century items. One of the latest findings was made in Laukskuola necropolis. It was in a grave together with two animal brooches from Gotland. Animal brooches of Gotlandic origin were very rare elsewhere. Bead spacers were used both in continental Scandinavia and in Gotland before the Viking period. Tool brooches were used in continental Scandinavia before the Viking period. However, they were exclusively Gotlandic in the Viking Age. This type of brooches was also found in Latvia. The conclusion is as follows: Scandinavians and Gotlandic people settled in the Eastern Baltic Region in the early Viking period, where they lived together with the Curonians. This was confirmed by the discovery of a stone with a Gotlandic drawing in Grobin and local jewellery of women which underwent transformations from brought jewellery.

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19690
Updated:
2018-12-17 10:44:31
Metrics:
Views: 18    Downloads: 10
Export: