Pottery in Curonian cremation burials : some aspects of interaction across the Baltic Sea in the Late Viking Age and Early Medieval Period

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Pottery in Curonian cremation burials: some aspects of interaction across the Baltic Sea in the Late Viking Age and Early Medieval Period
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Kuršas; Kuršiai; Miniatiūriniai indai/keramika; Baltijos keramika; Vietinės gamybos keramika; Baltijos regionas; Curonia (Couronia); Curonians (Cours); Miniature pots; Vessels of indigenous types; Baltic Ware; Baltic Region.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Baltijos keramika; Kuršas; Kuršiai; Miniatiūriniai indai/keramika; Vietinės gamybos keramika.
EN
Baltic Region; Baltic Ware; Curonia (Couronia); Curonians (Cours); Miniature pots; Vessels of indigenous types.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kuršių degintiniai kapai ir juose aptinkama keramika bei šio papročio kaip kontaktų Baltijos regione atspindžiai. Vėlyvųjų kuršiškųjų degintinių palaidojimų keramikos problema susijusi su baltiškosios keramikos (Ostseekeramik) paplitimu visoje baltų regiono teritorijoje, ypatingai Merovingų periodo ir Vikingų amžiaus laikotarpiais. Baltiški indai ir su jais susiję įvairūs procesai iššaukė tam tikrų pokyčių kuršių laidojimo papročiuose. Vienas tokių pokyčių buvo vietinės lipdytinės buityje naudotos keramikos X ir net XI amžiuje išplitimas kuršių laidojimo paminkluose, kuriuose laidoti sudeginti mirusieji. Visi šie kapuose randami indai yra sąmoningai sudaužyti. Iš esmės jie pakeitė nuo Migracijų periodo kuršių laidojimo tradicijoje gyvavusį miniatiūrinių indų dėjimo į kapą paprotį. Gali būti, kad šie indai buvo naudoti kaip laikina urna ar talpa pergabenti sudegintus kaulus ir įkapes iš kremacijos vietos į laidojimo vietą. Šie indai galėjo būti naudojami ir laidojimo ritualų metu mirusiojo maistui sudėti, arba byloja apie šermenis, taip pat galėtų reikšti atminus.

ENThe paper analyses cremation graves of the Curonians and ceramics discovered in them, and this custom as a reflection of contacts in the Baltic region. The problem of the late Curonian cremated burial ceramics is related with the spread of the Baltic ceramics (Ostseekeramik) in the whole territory of the Balts, especially in the Merovingian period and the Viking Age. Baltic vessels and various processes linked with them caused certain changes in the Curonian burial customs. One of such changes was the spread of the local embossed ceramics, used in the 10th c. and even in the 11th c., in the Curonians' burial monuments that contained cremation graves. All these vessels found in the graves are broken intentionally. In fact, they replaced the custom of placing miniature vessels in the graves that had existed in the Curonian burial tradition from the Migration Period. These vessels may have been used as temporary urns or containers for transporting cremated bones and cerements from the place of cremation to the burial site. These vessels could have also been used for placing food for the dead during the funeral rituals, or they may indicate the wake and memorial traditions.

ISBN:
9985503848
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3548
Updated:
2019-02-08 19:20:09
Metrics:
Views: 47
Export: