The lower reaches of the Nemunas (Memel) and Prieglius (Pergel): the settlement situation at the lower reaches in the 6th-11th centuries

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The lower reaches of the Nemunas (Memel) and Prieglius (Pergel): the settlement situation at the lower reaches in the 6th-11th centuries
In the Book:
Transformatio mundi : the transition from the late migration period to the Early Viking Age in the East Baltic / edited by Mindaugas Bertašius. Kaunas: Kaunas University of Technology Department of Philosophy and Cultural Science, 2006. P. 17-24
Keywords:
LT
6 amžius; 7 amžius; 8 amžius; 9 amžius; 10 amžius; 11 amžius; 12 amžius; Latvija (Latvia); Lietuva (Lithuania); Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Baltai / Balts; Prūsai / Prussians.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama 6–11 a. Nemuno ir Priegliaus žemupių sociogeografinė ir socioekonominė padėtis. Remiantis archeologiniais ir kitais šaltiniais tiriama Nemuno bei Priegliaus žemupiuose analizuojamu laikotarpiu susiklosčiusi situacija, jos poveikis prūsų bei kuršių apgyvendinimui ir prekybai. Komentuojama geologinė Nemuno ir Priegliaus žemupių aplinka, upių lokalizacija senuosiuose žemėlapiuose. Romėniškuoju periodu Nemunas buvo svarbi Vakarų ir Rytų baltų jungtis, o 5–6 a. jo reikšmė dar labiau išaugo. Pabrėžiama Jūros upės reikšmė Nemuno prekybos traktui. Nemuno žemupyje driekęsis kelias egzistavo jau Romėniškuoju ir Tautų kraustymosi laikotarpiais, jo panaudos intensyvumas skyrėsi, jį kontroliavo kuršiai ir žemaičiai. Ankstyvuoju Tautų kraustymosi laikotarpiu Nemuno ir Priegliaus žemupiai buvo apgyvendinti. Nuo 10 a. Vidurio Lietuvoje sumažėjo prūsiškų ir pagausėjo kuršiškų radinių. Tai leidžia teigti, jog nuo 11 a. Kuršių marių – Nemuno kelio kontrolė priklausė kuršiams. Iki 11 a. Vidurio Lietuva daugiau patyrė prūsų (Sembos) įtaką, o nuo 11–12 a. – gerokai ryškesnis kuršių veiksnys. Vikingų epochoje kuršiai varžėsi su Sembos gyventojais dėl Nemuno deltos ir Kuršių marių prekybos trakto kontrolės. Prūsų prekybos centrai prie Kuršių marių pasirodė tik 10–11 a., tuo pačiu metu kuršių prekybos centrai susiformavo ir prie Klaipėdos. Archeologinė medžiaga pagrindžia faktą jog Nemunas pradėjo tekėti į Kuršių marias tik apytikriai 10 a., upės žiočių transformacijos turėjo įtakos prūsų ir kuršių prekybos keliams bei ekonomikai.Reikšminiai žodžiai: Baltai; Kultūrinės sąveikos; Kuršiai; Kuršių įlanka; Nemunas; Nemuno delta; Nemuno, Priegliaus, Jūros upės; Prekybos centrai; Prekybos keliai; Prieglius; Prūsai; Sambija; VI-XI amžiai; Vidurio Lietuva; 6-11 cent.; Balts; Commercial routes; Cultural interactions; Curonians; Middle Lithuania; Nemunas; Nemunas Delta; Nemunas/Memel, Pregel, Jūra rivers; Prieglius; Prussians; Samland; The Curonian Lagoon; Trade centres.

ENThe article reviews the socio-geographic and socio-economic status of the lower reaches of Nemunas and Prieglius in the 6th-11th centuries. Based on the archaeological and other sources, the article examines the situation in the lower reaches of Nemunas and Prieglius that was taking place in the 6th-11th centuries, its impact on the accommodation and trade of Prussians and Curonians. It also provides commentaries on the geological surroundings of the lower reaches of Nemunas and Prieglius and the localization of rivers in the old maps. In the Roman period, Nemunas was an important link between the western and eastern Balts, while in the 5th-6th century its significance has grown even more. The significance of River Jūra for the Nemunas trade route is emphasized. The path in the lower reach of Nemunas has already existed at the time of the Romans and the Migration Period. The intensity regarding its usage was different and was controlled by the Curonians and Samogitians. During the early days of Migration Period, the lower reaches of Nemunas and Prieglius were inhabited. Since the 10th century, the number of Prussian finds found in the Central Lithuania decreased, and the number of Curonian finds found at the same location - increased. Up until the 11th century, Central Lithuania was more affected by the influence of Prussians (Sembas), and a more pronounced Curonian factor can be noticed since the 11th-12th centuries. Up until the 11th century, Central Lithuania was more affected by the influence of Prussian (Sembas). Since the 11th-12th centuries, a more pronounced Curonian factor can be noticed. In the Viking Age, the Curonians competed with the inhabitants of Sembas for the control of the Nemunas delta and the Curonian Lagoon trade route.Prussian trade centres appeared at the Curonian Lagoon only in the 10th-11th centuries. At exactly the same time, the Curonian trade centres also formed near Klaipėda. The archaeological material justifies the fact that Nemunas began to flow into the Curonian Lagoon only in the 10th century; the transformation of the river mouths affected the trade routes and economy of Prussians and Curonians.

ISBN:
9955982713
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50177
Updated:
2023-05-12 13:08:09
Metrics:
Views: 57
Export: