Ūkio subjektų pagrindinių procedūrinių teisių apsauga taikant poveikio priemones ir šių teisių įstatyminio sisteminimo rezultatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ūkio subjektų pagrindinių procedūrinių teisių apsauga taikant poveikio priemones ir šių teisių įstatyminio sisteminimo rezultatai
Alternative Title:
Protection of the fundamental procedural rights of business entitiesby applying sanctions and the results of the legal systematization of these rights
In the Journal:
Teisė. 2021, t. 121, p. 115-134
Keywords:
LT
Įstatymai; Ūkio subjektai; Poveikio priemonės; Priežiūra; Procedūrinės teisės; Gero administravimo principas; Teisė į gynybą.
EN
Laws; Business entities; Sanctions; Supervision; Procedural rights; Principle of good administration; Right of defence.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 37 straipsnyje (anksčiau – 368 str.) susistemintos pagrindinės procedūrinės teisės detalizuoja ir įgyvendina principinius gero administravimo ir teisės į gynybą elementus. Toks susisteminimas turėtų sustiprinti visą ūkio subjektų veiklos priežiūros institutą ir prisidėti prie nuoseklesnio ūkio subjektų teisių užtikrinimo. Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika atskleidžia, kad Viešojo administravimo įstatyme susistemintos pagrindinės procedūrinės teisės minėto teismo praktikoje užtikrinamai ūkio subjektų procedūrinių teisių apsaugai poveikio priemonių taikymo kontekste reikšmingos įtakos nepadarė. Minėto teismo praktikoje ūkio subjektų procedūrinių teisių apsauga paprastai kildinama iš lex specialis, iš supranacionalinės teisės ir bendrųjų teisės principų. Taigi Viešojo administravimo įstatyme susistemintų ūkio subjektų pagrindinių procedūrinių teisių apsaugos potencialas teismų praktikoje nėra išnaudojamas visa apimtimi. [Iš leidinio]

ENThe basic procedural rights systematized in Article 37 of the Law on Public Administration of the Republic of Lithuania (formerly Article 368) specify and implement the basic elements of good administration and the right of defence. Such a systematization should strengthen the entire institution supervising the activities of business entities and contribute to a consistent enforcement of their rights. However, the case law of the Supreme Administrative Court of Lithuania reveals that the basic procedural rights systematized in the Law on Public Administration did not significantly impact the protection of business entities’ procedural rights, which are guaranteed in the case law regarding the imposition of sanctions. According to the case law of the aforementioned court, the protection of the procedural rights of business entities generally derives from the lex specialis, supranational law, and the general principles of law. Thus, the potential for the protection of the fundamental procedural rights of business entities structured in the Law on Public Administration is not yet fully exploited in the case law. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2021.121.7
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93852
Updated:
2022-04-25 16:23:37
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: