Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė : lyginamieji aspektai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė: lyginamieji aspektai: disertacija
Alternative Title:
Criminal Liability of Legal Entities: Comparative Aspects
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
249 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Corporate criminal liability (comparative aspects) Vilnius: Vilniaus universitetas, 2005 38 p
Summary / Abstract:

LTDarbe keliamas tikslas – išanalizuoti juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės teisinį ir socialinį tikslingumą, šios atsakomybės praktinį poreikį, istoriniu aspektu ištirti minėto baudžiamosios teisės instituto evoliuciją, taip pat lyginamuoju aspektu išanalizuoti įmonių baudžiamosios atsakomybės realizavimo sąlygas, egzistuojančias pagal Lietuvos, užsienio valstybių ir tarptautinę baudžiamąją teisę bei Europos Sąjungos teisės aktus. Disertacijos tyrimo dalykas yra nevienalytis, nes jau pats darbo pavadinimas – „Juridinių asmenų baudžiamoji atsakomybė (lyginamieji aspektai)“, suponuoja, kad tyrimo dalyką sudarys kelios dalys. Tiriant pasirinktą dalyką, remiamasi pagrindiniais analizės metodais – loginiu – analitiniu, sisteminės analizės, lyginamuoju, anketavimo ir kt. Darbas yra unifikuotas ir sistematizuotas juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės koncepcijos, kuriuo pirmą kartą Lietuvos baudžiamosios teisės moksle minėta tema išsamiai analizuojama ir tiriama. Pirmojoje dalyje siekiama pagrįsti juridinių asmenų daromų veikų pavojingumo valstybei, visuomenei, individui koncepciją. Antra dalis skirta juridinių asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn teorijoms ir jų praktinio įgyvendinimo prielaidų tyrimui. Trečioji, paskutinė, darbo dalis skirta juridiniams asmenims taikomų bausmių paskirties, pavienių bausmių analizei bei bausmių skyrimo organizacijoms taisyklių teisiniam tyrimui. Darbo pabaigoje išdėstomos išvados ir pateikiami siūlymai. Disertacija užbaigiama literatūros ir mokslinių publikacijų sąrašu bei trimis darbo priedais. [Iš leidinio]

ENThe purpose of the paper is to provide a study of legal and social expedience of criminal liability of legal entities and of practical need for such liability, investigate the evolution of this criminal law institute from historical perspective, as well as from a comparative perspective to analyse the preconditions for corporate criminal liability under Lithuanian, foreign and international criminal law and EU legal acts. The research object of the dissertation is composite as the very title of the work—“Criminal Liability of Legal Entities: Comparative Aspects”—presupposes that the subject-matter of the research consists of several parts. The study of the selected subject-matter relies on the principal methods of analysis: logical, analytical, systemic analysis, comparative, questionnaire, etc. The paper is unified and systemised by the concept of criminal liability of legal entities, for the first time presenting an extensive analysis and study of the aforementioned topic in the science of criminal law of Lithuania. Part 1 is an attempt to substantiate the concept of dangerousness of the acts committed by legal entities to the state, the public and the individual. Part 2 covers the theories of subjecting legal entities to criminal liability and the preconditions of their practical implementation. The last, Part 3, provides a further study of the purpose of punishments imposed to legal entities, individual punishments and rules of applying punishments to organisations. Conclusions and suggestions are laid down at the end of the paper. A list of scientific publications and three annexes are provided at the end of the dissertation.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6447
Updated:
2022-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 124
Export: