Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės
Editors:
Kūris, Egidijus, redaktorius [edt]
Publication Data:
Šiauliai : Titnagas, 2015.
Pages:
525 p
Contents:
Vietoj įžangos / Egidijus Kūris — I dalis. Teisės viešpatavimas: 1. Teorija; 2. Teisės aktai; 3. Trys įtampos laukai / Egidijus Kūris — II dalis. Atsakingas valdymas: 1. Atsakingo valdymo samprata; 2. Būklė iki krizės: apžvalga; 3. Recesija, atsakingas valdymas ir teisėkūra; 4. Verslo teisinis reguliavimas ir krizė; 5. Sunkmetis ir vietos savivalda; Apibendrinimas ir išvados / Arvydas Andruškevičius, Deividas Kriaučiūnas, Giedrė Lastauskienė III dalis. Viešieji finansai: 1. Valstybės finansų sistemos ir viešųjų finansų samprata bei problematika; 2. Biudžeto procesas ir valstybės pinigų fondai; 3. Mokesčiai ir įmokos; 4. Bankų ir finansų rinkų priežiūra; Apibendrinimas ir išvados / Mindaugas Lukas, Aistė Medelienė — IV dalis. Socialinės teisės: 1. Socialinių teisių samprata bei problematika; 2. Socialinių teisių sistema krizės išvakarėse; 3. Darbo santykiai; 4. Socialinė partnerystė; 5. Viešoji tarnyba; 6. Socialinės apsaugos garantijos; Apibendrinimas ir išvados / Daiva Petrylaitė, Vida Petrylaitė — V dalis. Politinės ir asmeninės teisės: 1. Politinių ir asmeninių teisių samprata. Tyrimo objekto apibrėžtis; 2. Politinės ir asmeninės teisės krizės išvakarėse ir jai prasidėjus; 3. Krizė ir neapykantos nusikaltimai; 4. Krizė ir kalinimo sąlygos; Apibendrinimas ir išvados / Indrė Isokaitė, Vygantė Milašiūtė — VI dalis. Teismų nepriklausomumas ir teisinių ginčų Sprendimas: 1. Teismų nepriklausomumas ir teisinių ginčų sprendimas: samprata ir tyrimo apibrėžtis; 2. Krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis teismų nepriklausomumui; 3. Krizės ir jos įveikimo priemonių poveikis kvaziteisminių institucijų veiklai; Apibendrinimas ir išvados / Elena Masnevaitė, Dovilė Pūraitė­Andrikienė, Dainius Žalimas — Pabaigos žodis / Egidijus Kūris — Knygoje nurodyti akademiniai ir paraakademiniai veikalai — Apie autorius.
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Politinės teisės / Political rights; Socialinės teisės / Social rights; Valdymas / Management; Žmogaus teisės / Human rights.
Other Editions:
Crisis, the rule of law and human rights in Lithuania / edited by Egidijus Kūris. Šiauliai : Titnagas, 2015. 341 p
Summary / Abstract:

LTŠi knyga parengta kompleksinio tyrimo, kurį atliko Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai, pagrindu. Joje nagrinėjama, ar (o jeigu taip, kaip) dėl 2008 m. Lietuvą užklupusios pasaulinės ekonominės krizės pakito iki tol Lietuvos teisėje įtvirtinti teisės viešpatavimo ir žmogaus teisių standartai. Parodoma, kad nors iki krizės įvairūs visuomenės narių lūkesčiai buvo suvokiami ir ginami kaip subjektinės teisės, krizė paskatino siaurinti jų gynimą ir tą siaurinimą pateisinti, lanksčiai interpretuojant atitinkamus teisinius standartus, o kartais jų netaikant. Kartu pagrindžiama, jog, nepaisant šių pokyčių, demokratinio režimo teisiniai standartai Lietuvoje jau yra tiek įsitvirtinę, kad jų santykinis pažeminimas užklupus krizei teisės viešpatavimo nepavertė iš teisinės tikrovės vien ideologema ar realaus turinio neturinčiu šūkiu, o teisinės valstybės samprata esminio sukrėtimo bent kol kas neišgyvena. Knygoje aprėpiamas 2008–2014 m. laikotarpis. Plačiai analizuojamas krizės poveikis teisei į atsakingą valdymą ir ūkinės veiklos laisvei, viešųjų finansų (biudžeto proceso, mokesčių ir įmokų, bankų ir finansų rinkų priežiūros) reglamentavimui, socialinėms teisėms, politinėms ir asmeninėms teisėms, teismų nepriklausomumui (teisei į teisingą teismą) bei teisinių ginčų sprendimui. [Anotacija knygoje]

ENThe book is based on the multifaceted research carried out by the scholars of the Faculty of Law of Vilnius University. It analyses whether (and, if so, then how) the global economic crisis, which gripped Lithuania in 2008, has altered the standards of the rule of law and human rights enshrined in Lithuanian law. Although various expectations of members of society had been perceived and protected as rights before the crisis, the latter induced the narrowing of the scope of their protection and the subsequent justification of this narrowing, as the relevant legal standards were interpreted flexibly or, at times, even not applied. Irrespective of these developments, however, the legal standards of a democratic regime have been consolidated in Lithuania to the extent that their relative downgrading as a result of the crisis has not turned the rule of law from a legal reality into an ideologeme or a slogan devoid of a real content, and the perception of a law-governed state has not been substantially undermined, so far. The book covers the period between 2008 and 2014. It provides an extensive study on the impact of the crisis on the right to responsible government, the freedom of economic activity, the regulation of public finances (budgeting process, taxes and contributions, the supervision of banks and financial markets), social rights, political and personal rights, the independence of courts (the right to a fair trial) and the resolution of legal disputes. [Annotation in the book]

ISBN:
9786098176032
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/100543
Updated:
2023-04-20 18:16:33
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: