Administracinės sankcijos kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse : samprata, tipologija ir taikymo principai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Administracinės sankcijos kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse: samprata, tipologija ir taikymo principai
Alternative Title:
Administrative sanctions in some European Union countries: conception, typology and the principles of application
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2005, Nr. 70 (62), p. 42-53
Keywords:
LT
Administracinė teisė / Administrative law.
Summary / Abstract:

LTSąvoka “administracinė sankcija” įprastai nėra vartojama Lietuvos teisinėje terminologijoje. Šiandien ji labiau žinoma kaip terminas “administracinė nuobauda” ir taikoma vadovaujantis dar 1985 metais priimtame TSR administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatytais pagrindais ir procesine tvarka. Kaip žinome, administracines nuobaudas dažniausiai skiria neteisminės institucijos, t.y. vykdomosios valdžios subjektai. Kai kurių autorių nuomone, tai prieštarauja Konstitucijai ir konstituciniam valdžių padalijimo principui. Šiuo metu rengiamas naujasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas, taip pat Administracinio proceso kodeksas, todėl svarbu išsiaiškinti, ar yra kokių nors administracinių teisės pažeidimų ir administracinių sankcijų, kurias taikytų vykdomosios valdžios arba kitos neteisminės institucijos, legitimacijos kliūčių. Ar iš tiesų administracinės atsakomybės institutas nesuderinamas su minėtu konstituciniu principu? Atsakant į šiuos klausimus, galima pažvelgti į kitų valstybių, turinčių gilias demokratines tradicijas (pvz., Prancūzijos, Vokietijos, Italijos), nacionalines teisines sistemas ir panagrinėti jų patirtį šioje srityje. Ši patirtis mums rodo, kad administracinės sankcijos daugelyje jų pripažįstamos ir turi tendenciją plėtotis. Straipsnį sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje analizuojama administracinės sankcijos samprata ir jos bruožai, antroje nagrinėjama administracinių sankcijų įvairovė. Trečia straipsnio dalis skirta pagrindiniams administracinių sankcijų taikymo principams aptarti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sankcijos, administracinės; Sampratos; Tipologija; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe concept of administrative sanction is usually not used in the Lithuanian legal terminology. At present, it is better known as administrative penalty and is applied following the basis and the procedure of the Code of Administrative Law Violations. Since administrative penalties are usually allotted by extrajudicial institutions, some authors claim that they violate the Constitution and the constitutional principle of the separation of powers. Currently, both the new Code of Administrative Law Violations and the Code of Administrative Procedure are being drafted. Therefore, it is important to find out any legal obstacles to administrative law violations and sanctions and determine if the institute of administrative liability is incompatible with the above-mentioned constitutional principle. This article aims to review the systems of administrative sanctions in some European countries, analyse the foundations of their legality and briefly discuss the principles of their application. Using the descriptive, system analysis and comparative methods, the article attempts to answer the question whether the European countries like France, Germany, Italy, Portugal, Greece, etc. recognise the administrative law violations and administrative sanctions in their national legal systems, as well as examine their conception, legality, diversity, and the main principles of their application. The article consists of three parts. In the first part, the conception of administrative sanction is analysed. The second part deals with the diversity of administrative sanctions, while the third one discusses the principles of the application of administrative sanctions.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1869
Updated:
2018-12-20 23:05:07
Metrics:
Views: 53    Downloads: 8
Export: