Juridinių ir fizinių asmenų lygiateisiškumo baudžiamajame procese problema: teisė neduoti parodymų prieš save pagal Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Juridinių ir fizinių asmenų lygiateisiškumo baudžiamajame procese problema: teisė neduoti parodymų prieš save pagal Europos Tarybos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį
In the Book:
Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis / vyriausiasis mokslinis redaktorius Gintaras Švedas. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugija, 2012. P. 663-679
Keywords:
LT
Baudžiamojo proceso teisė; Europos žmogaus teisių konvencija; Europos žmogaus teisių teismas; Juridinis asmuo; Juridinių ir fizinių asmenų teisės; Teisė neduoti parodymų prieš save; Žmogaus teisės.
EN
Criminal Procedure Law; European convention on human rights; European court of human rights; Human rights; Legal and personal rights; Legal person; The right against self-incrimination.
Subject:
Related Publications:
Kai kurie probleminiai juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės aspektai Lietuvos konstitucinėje jurisprudencijoje ir baudžiamosios justicijos doktrinoje / Gintaras Švedas. Lietuvos Respublikos Baudžiamajam kodeksui - 10 metų / vyriausiasis mokslinis redaktorius Gintaras Švedas. Vilnius: Registrų centras, 2011. P. 91-108.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/41866
Updated:
2019-02-22 20:23:20
Metrics:
Views: 75
Export: