Akademinė biblioteka besimokančioje visuomenėje: mokymosi aplinkos raiška KTU bibliotekoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akademinė biblioteka besimokančioje visuomenėje: mokymosi aplinkos raiška KTU bibliotekoje
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2002, t. 20, p. 193-199
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTXX-XXI amžių sandūroje keičiasi bibliotekos samprata ir vaidmuo visuomenėje. Šiandienės bibliotekos veiklai daro įtaką visuomenėje vykstantys pokyčiai. Tai skatina keisti požiūrį į biblioteką, suvokti pasikeitusius bibliotekos veiklos ir bibliotekininkų kompetencijos reikalavimus. Ugdymo institucijų bibliotekininkai turėtų žinoti ir gebėti naudotis naujomis informacijos gamybos, saugojimo ir perdavimo technologijomis ir priemonėmis, suvokti naujas mokymosi teorijas bei besimokančiųjų kompetencijos reikalavimus. Šiuolaikinė ugdymo institucijos biblioteka turėtų tapti ne tik spaudinių saugykla, bet ir mokymąsi skatinančia informacine aplinka. KTU biblioteka yra viena iš didžiausių ir seniausių Lietuvos bibliotekų. Šiuo metu esame lyderiai bibliotekų kompiuterizavimo bei informacinių paslaugų teikimo srityje. Dalyvaudami tarptautiniuose projektuose ir konferencijose, įgijome žinių ir sukaupėme patirtį, kad galėtume modernizuoti bibliotekos veiklą, teikti naujas, vartotojams reikalingas informacines paslaugas. Siekdami padėti akademinei bendruomenei susirasti ir gauti pasaulinę informaciją tradicinėse ir elektroninėse laikmenose, parengėme internetinius informacinio raštingumo ugdymo kursus fizikos ir chemijos mokslų srityse. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ugdymas; Bibliotekos; Informacinės paslaugos.

ENThe article analyses the possibility of creating an empowering learning environment in the academic library. The establishment of a learning environment in the library is conditioned by a changing educational paradigm. This paradigm has been developed in the process of creation of a learning society which brings about a new understanding of learning. The main mission of the university comprising teaching, research and services can be rewritten in the form of one function only, which is about knowledge formation, whereas forming knowledge is learning. According to such a learning conception, the role of the library is changing from a service providing organization to becoming an important part of information infrastructure. The library becomes an active participant making an impact on the learning process. Traditional functions of the library, such as acquisition, storage, and lending, are supplemented with additional functions, such as information services for the community, user education, management of information, and so on. In the spotlight of a modern library there are information services, end-users education and creation of a learning environment in the library. The university library is trying to produce a student empowering learning environment. To achieve this goal, the library has to provide competency, material and psychological conditions. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9370
Updated:
2018-12-17 10:59:49
Metrics:
Views: 56    Downloads: 11
Export: