Kolegijos bibliotekos mokymosi aplinkos raiška studentų savarankiškų studijų procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kolegijos bibliotekos mokymosi aplinkos raiška studentų savarankiškų studijų procese
Alternative Title:
Expression of the learning environment of the college library in students’ self-study process
In the Journal:
Keywords:
LT
Aukštojo mokslo kokybė; Bibliotekos paslaugos; Kolegijos biblioteka; Mokymosi aplinka; Savarankiškos studijos.
EN
College higher education quality; College library; Learning environment; Library services; Self-studies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Šiaulių valstybinės kolegijos bibliotekos vaidmuo, veiklos prioritetai ir galimybės mokymo ir mokymosi aukštojoje mokykloje kontekste. Bibliotekai, kaip Kolegijos posistemei, priskiriamos ne vien studijas ir mokslą aptarnaujančio padalinio funkcijos; ji tampa informacijos ir savarankiškų studijų centru. Kolegijos bibliotekos teikiamos paslaugos santykinai gali būti vertinamos tiek, kiek jos prisideda prie koleginių studijų kokybės, kiek bibliotekos mokymosi aplinka įgalina studentą savarankiškai mokytis. Siekiant šio tikslo, didelę reikšmę turi studentų poreikių ir nuomonių apie biblioteką tyrimas. Straipsnyje analizuojama bibliotekos mokymosi aplinka, remiantis Šiaulių kolegijos bibliotekoje atlikto tyrimo duomenimis. Apibendrinta studentų nuomonė išryškina stipriąsias ir tobulintinas Kolegijos bibliotekos veiklos sritis, teoriškai pagrindžiamos rekomendacijos praktinei bibliotekos veiklai. [Iš leidinio]

ENThe attitude towards college library, the priorities of its activities changes. New functions of its activities are formed, the attitude towards teaching/learning in a college changes. The library as a subsystem of the college has new functions: it becomes the center of information and self-study on purpose to make optimal environment for studies. The place where the user- students and teachers - can use printed documents, different information technologies, he/she can get technical help, consultations and training. The services provided in the library relatively can be evaluated insofar as they subsen/e the quality of college studies, how much the environment of the library contributes to the process of learning. On purpose to achieve it, it is very important to analyse the students’ needs and their attitude towards the library. It helps to perfect the system of services. The analysis of learning environment in the library of Šiauliai college was carried out. The attitude of students is presented in the article. It highlights the strenghts and weaknesses of the activities of the library, recommendations for practical activities are reasoned theoreticaly. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69618
Updated:
2019-07-18 14:54:32
Metrics:
Views: 18    Downloads: 3
Export: