Vadovavimo stilių tyrimas Lietuvos bibliotekose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vadovavimo stilių tyrimas Lietuvos bibliotekose
Alternative Title:
Studies of leadership styles in Lithuanian libraries
In the Journal:
Tarp knygų. 2006, Nr. 4, p. 1-5
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Darbuotojai / Workers.
Summary / Abstract:

LTŠiandien bibliotekos yra veikiamos daugybės pokyčių: ieškoma naujos koncepcijos, misijos, įsisavinamos profesionalumo sąvokos, atsisakoma hierarchijos, dirbama komandose, orientuojamasi į vartotojų poreikius. Tai naujos vadybos ir naujų vadovavimo stilių ženklai. Modernus ir efektyvus vadovavimas – vienintelė galimybė bibliotekoms išlikti. Vadovavimas – viena iš valdymo veiklos funkcijų, apibūdinanti vadovo elgseną darbuotojų atžvilgiu. Vadovavimo stiliaus tyrimuose didžiausią įtaką daro elgesio ir situacijos teorijų grupės, kurios skiria dvi pagrindines vadovo orientacijas: į užduotį arba į darbuotojus. Siekiant išsiaiškinti, kokie vadovavimo stiliai būdingi aštuonių Lietuvos aukštųjų valstybinių universitetinių mokyklų bibliotekų vadovams, buvo atlikta anketinė šių bibliotekų darbuotojų apklausa. Iš gautų rezultatų matyti, kad tyrime dalyvavusių bibliotekų vadovams būdingas į užduotis orientuotas vadovavimo stilius. Tai galima paaiškinti sudėtinga situacija, susidariusia dėl permainingos aplinkos, kita vertus, tai gali būti ir tradicijos pasekmė, ypač, kai panašių tyrimų ir vertinimų anksčiau nebuvo. Bibliotekininkystės teorijoje labiau vertinamas į darbuotojus orientuotas vadovavimo stilius bei pastaruoju metu vis labiau populiarėjanti situacijų teorija. Tačiau neigiamybė nėra ir vadovavimo stilius orientuotas į užduotis. Abu šiuos stilius galima kuo puikiausiai suderinti, atsižvelgiant į aplinkybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vadovavimas; Vadovai; Stiliai; Bibliotekos; Darbuotojai; Anketos; Leadership; Leader; Styles; Libraries; Workers; Questionnaires.

ENThese days libraries affected by a large number of changes: there is a search for new concepts, missions, professional ideas, hierarchy is eschewed, there is teamwork, everything is oriented to the users’ needs. These are the symbols of the new management and the new management style. Modern and effective leadership – this is the only hope for libraries’ survival. Leadership is one of the activities of management; it defines the leader’s behaviour in relation to the workers. In research on leadership style, the greatest influence comes from behavioural theory and situational theory, which distinguish two basic leadership orientations: to the task or to the workers. A questionnaire survey of library workers was done to find out which leadership styles are characteristic of the managers of eight university libraries in Lithuania. The results showed that a task-oriented leadership style is characteristic of the library leaders who participated in the survey. This may be able to be explained by the complicated situation arising from an environment of change. On the other hand, it may be a result of tradition, especially since there were no earlier surveys or assessments for comparison. In librarianship theory, a worker-oriented leadership style is more valued; and lately situational theory is becoming more popular. However, there is nothing negative about a task-oriented leadership style. Both these styles can be coordinated very well, depending on the circumstances.

ISSN:
0868-8826
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4775
Updated:
2013-04-28 16:08:13
Metrics:
Views: 22
Export: