Tyrėjo kompetencijų projektavimas edukologijos doktorantūros pagrindu = Designing researcher competencies on the basis of doctoral studies in education science

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Tyrėjo kompetencijų projektavimas edukologijos doktorantūros pagrindu =: Designing researcher competencies on the basis of doctoral studies in education science
Alternative Title:
Designing researcher competencies on the basis of doctoral studies in education science
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2008, Nr. 15, p. 86-101
Keywords:
LT
Kompetencijos / Competencies; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTDoktorantūros programai tobulinti ir mokslininkams rengti šiuo metu skiriamas didelis dėmesys. Akcentuojamas aukštojo mokslo ir mokslo ryšys, mokslininkų rengimas, kuris būtų nukreiptas į platesnės rinkos poreikius, bei doktorantų, kurie, apgynę mokslinį laipsnį, toliau siektų karjeros savo srityje, skaičiaus didinimas. Taigi kalbama apie aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie pagal EKS būtų pasiekę 8 lygio kvalifikaciją gebėtų sudėtingose ir nenuspėjamose situacijose rasti tinkamus sprendimo būdus. Siekiant parengti aukštos kvalifikacijos specialistą būtina ne tik apibrėžti, ką jis turi gebėti ir nurodyti, kaip rengiamas mokslinis tiriamasis darbas. Būtina numatyti tobulinimo galimybes bei projektuojant studijų turinį atsižvelgti į doktoranto poreikius. Straipsnyje analizuojamas edukologijos doktorantų pasirengimas atlikti mokslinius tyrimus bei nustatyti tyrimo metodų panaudojimo būdus. Siekiant išsiaiškinti edukologijos doktorantų kompetencijų pasiekimo lygį, apklausti 36 doktorantai, studijuojantys VDU, KU, VPU ir ŠU. Apibendrinant tyrimo duomenis, nustatyta, kad edukologijos doktorantūros studentai planuoja taikyti tiek kiekybinius, tiek kokybinius metodus, dažniausiai juos abu derinant. Iš statistinių duomenų apdorojimo metodų geriausiai žinomi, suprantami ir planuojami taikyti yra aprašomoji statistika, koreliacinė analizė. Per vienerius studijų metus doktorantai sugeba tiksliau apsibrėžti savo tyrimų lauką, peržiūrėti planuojamus naudoti tyrimo metodus, susiplanuoti empirinį tyrimą arba patikslinti turimus planus. Per metus žinomų duomenų apdorojimo skaičius reikšmingai nepadidėjo, tačiau jis yra labiau susiejamas su tyrimo pasirinktais tyrimo metodais.Reikšminiai žodžiai: Mokslų daktaro laipsnis; Kvalifikacijos lygmuo; Kompetencija; Mokslinis darbas; Disertacijos palanavimas bei atlikimas; Degree of doctor of sciences; qualification level; Competency; Research work; Planning and per forming dissertation research.

ENImprovement of doctoral programme studies and preparation of researchers has drawn considerable attention recently, emphasising links between higher education and science, preparation of researchers, responding to the demands of a broader market and increase in the number of doctoral students who pursue career in their research area, having defended their dissertation. The goals are set to prepare specialists of high quality who hold level 8 qualifications, according to the European Qualifications Framework and are able to find appropriate solutions in complicated and unexpected work situations. In order to prepare a highly qualified specialist, it is necessary to define the competencies of such a specialist and indicate how scientific research work should be prepared. What is more important, while designing study curriculum it is necessary to foresee the developmental opportunities and take into account doctoral student's needs. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18671
Updated:
2018-12-17 12:18:14
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: