The Specificity of socio-educational activities of the community centers

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Specificity of socio-educational activities of the community centers
In the Book:
Learning and development for innovation, networking and cohesion / Gerd-Bodo von Carlsburg, Palmira Juceviciene, Gediminas Merkys (eds.). Frankfurt am Main: Lang, 2005. P. 291-300. (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 12)
Keywords:
LT
Paaugliai / Adolescents.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama, kokias socioedukacines funkcijas atlieka bendruomenės centrai dirbant su vaikais ir ar centrų socioedukacinės veiklos specifika atsiskleidžia išpildant šias funkcijas. Straipsnio idėja yra išryškinti socioedukacinės bendruomenės centro veiklos specifiką. Keliamas tikslas pristatyti bendruomenės centrų socialinių edukacinių funkcijų tyrinėjimo metodologiją ir atskleisti šių centrų socioedukacinių funkcijų ypatumus. Tyrimo metodai yra mokslinės literatūros analizė, apklausa raštu bei statistinė duomenų analizė. Gauti rezultatai leidžia teigti, kad socioedukacinė bendruomenės centro veikla pasireiškia per socialines edukacines centro funkcijas, kurių analizė leidžia išskirti šių funkcijų tyrinėjimo kriterijus. Teoriniame modelyje yra pavaizduotos visos socialinės edukacinės funkcijos, t.y. įgalinimas, priežiūra, mokymas, vystymas, auklėjimas, lavinimas, treniravimas ir formavimas. Bendruomenės vadovų interviu rezultatai atskleidžia, kad kiekvieno bendruomenės centro veiklų prioritetai yra nustatomi pagal gyventojų poreikius. Šių centrų veikloje dominuoja vystymo, mokymo ir auklėjimo funkcijos. Funkcijų stiprumas yra nevienodas: labiausias išreikštos yra mokymo ir auklėjimo funkcijos. Įgalinimo, priežiūros, mokymo, lavinimo ir treniravimo funkcijos yra išreikštos vidutiniškai. Formavimo funkcija yra silpnai išreikšta. Socialinių edukacinių funkcijų išraiška labiausiai priklauso nuo bendruomenės centro tikslų realizavimo, misijos supratimo ir žmogiškojo kapitalo esančio konkrečiame centre.Reikšminiai žodžiai: Bendruomenės centrai; Socialinė-edukacinė veikla; Paaugliai; Jaunuoliai.

ENThe article analyses what socio-educational functions are being played by community centres working with children and whether the specificities of socio-educational activities is disclosed by performing such functions. The idea of the article is to disclose specificities of activities of socio-educational community centres. The objective is to introduce methodology of analysing socio-educational functions of community centres and disclose particularities of socio-educational functions of such centres. The author used the following research methods: literature analysis, written survey, and statistical data analysis. The results obtained allows maintaining that socio-educational activity of community centres manifests through socio-educational functions of centres; and the analysis performed allows defining research criteria of such function. Theoretical model discloses all socio-educational functions, i.e. enabling various activities, taking care, teaching, development, education, exercising, training, and forming. The results of the interviews of community leaders disclosed that priority activities of each community centre were set according to the needs of the population. The prevailing functions of those centres are the following: developing, teaching and educating. Enabling, taking care, teaching, exercising, and training functions are fair exposed. Forming function is weakly exposed. Socio-educational functions greatly depend on realising goals, understanding the mission, and possessing human recourses necessary in each centre.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9642
Updated:
2013-04-28 17:00:09
Metrics:
Views: 16
Export: