The Preconditions of co-operation between social pedagogue and volunteer in the secondary school

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Preconditions of co-operation between social pedagogue and volunteer in the secondary school
Keywords:
LT
Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education; Socialinis ugdymas / Social education; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTSocialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimas mažai tyrinėta problema, nes susiduriama su opia problema– maža socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimo patirtis sprendžiant vaikų problemas mokykloje. Šiuo metu dar nėra sukurtos socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimo sistemos. Kyla klausimas, kaip organizuoti bendradarbiavimą mokykloje, kad socialiniai pedagogai ir savanoriai galėtų suteikti efektyvią socialinę pagalbą vaikams? Kaip socialiniai pedagogai ir savanoriai pasirengę bendradarbiauti? Ar juos tenkina dabartinis bendradarbiavimas bendrojo lavinimo mokykloje? Tyrimo tikslas: atskleisti socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimo galimybes bendrojo lavinimo mokykloje. Šis tikslas sąlygoja tokius uždavinius: 1. Atskleisti socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimą kaip efektyvios pagalbos vaikams bendrojo lavinimo mokykloje prielaidą. 2. Išsiaiškinti socialinių pedagogų ir savanorių bendradarbiavimo motyvus mokykloje. 3. Įvertinti. socialinių pedagogų ir savanorių pasitenkinimą abipusiu bendradarbiavimu mokykloje 4. Išanalizuoti socialinių pedagogų ir savanorių pasirengimą bendradarbiauti mokykloje. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Socialiniai pedagogai; Savanoriškos, nevyriausybinės organizacijos; Bendradarbiavimas; Vidurinės mokyklos; Social pedagogues; Volunteers of non governmental organizations; Co-operation; Secondary school.

ENCooperation of social pedagogues and volunteers has not been explored to a great degree because of the severe problem – limited experience of cooperation between social pedagogues and volunteers in the solution of children’s problems in school. No systems for cooperation of social pedagogues and volunteers have been developed so far. There are questions regarding organization of cooperation in schools to enable social pedagogues and volunteers to provide efficient social assistance to children. How are social pedagogues and volunteers willing to cooperate? Are they satisfied with the current cooperation in schools of general education? Purpose of the research: to reveal the possibilities of cooperation between social pedagogues and volunteers in schools of general education. The purpose leads to the following tasks: 1. Reveal cooperation between social pedagogues and volunteers as a precondition of efficient assistance to children in schools of general education. 2. Identify motives of cooperation between social pedagogues and volunteers in school. 3. Assess the degree of satisfaction of social pedagogues and volunteers in mutual cooperation. 4. Analyze the readiness of social pedagogues and volunteers to cooperate in schools.

ISSN:
1822-2196
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4002
Updated:
2018-12-17 11:38:28
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: