Characteristics of the development of junior pupils' communicative competence at primary school

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Characteristics of the development of junior pupils' communicative competence at primary school
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2011, Nr. 1 (54), p. 123-138
Notes:
Reikšminiai žodžiai: , komunikaciniai gebėjimai; Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikai; Komunikaciniai gebėjimai; Komunikacinė kompetencij; Komunikacinė kompetencija; Pradinė mokykla; Communicative competence; Communicative skills; Junior pupils; Primary school.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Pradinis ugdymas / Primary education; Vaikai / Children.
EN
Communicative competence; Communicative skills; Junior pupils; Primary school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiama komunikacinės kompetencijos samprata, pristatomi komunikacinės kompetencijos raiškos požymiai ir analizuojami jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymo metodai. Remiantis tyrimo, kuriame dalyvavo 250 Lietuvos pradžios mokyklos mokytojų, duomenimis, aptariamas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymo pobūdis ir analizuojami pamokų stebėjimo komunikacinės kompetencijos ugdymo aspektu rezultatai. Tyrimas atliktas įvairiose ugdymo institucijose skirtinguose Lietuvos regionuose. Pradinių klasių mokytojų apklausos duomenys gretinami su pamokų stebėjimo rezultatais. [Iš leidinio]

ENThe article discloses the conception of the communicative competence, presents the attributes of its expression, and analyzes the methods of development of junior pupils' communicative competence. On the basis of the data of the research with the participation of 250 primary school teachers, the character of the development of junior pupils’ communicative competence is discussed and the results of the lessons observed in the context of the building of the communicative competence are analyzed. The research was conducted in different educational institutions in various regions of Lithuania. The outcomes of the survey of primary school teachers and the results of the lesson observation were juxtaposed. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28715
Updated:
2018-12-17 12:57:52
Metrics:
Views: 25    Downloads: 1
Export: