Matematikos didaktika Lietuvos pedagoginėje periodikoje (1945-1990 m.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Matematikos didaktika Lietuvos pedagoginėje periodikoje (1945-1990 m.)
Publication Data:
Vilnius : Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2005.
Pages:
278 p
Contents:
Pratarmė — Bendroji Lietuvos visuomenės ir mokyklos Švietimo vystymo bei reformų teigiamieji ir neigiamieji bruožai pokario Lietuvoje — Apie matematikos vadovėlius ir kitą mokomąją literatūrą — Matematikos mokymo diferencijavimo idėjos realizavimas Lietuvoje — Pradinių klasių ir matematikos mokytojų rengimas. Jų darbo sąlygos — Pedagoginė periodika pokario Lietuvoje — Matematikos pamoka pradinėje mokykloje — Matematikos savarankiškų darbų organizavimas pradinėse klasėse — Matematikos mokymo pradinėse klasėse vaizdumas — Psichologiniai pradinio matematikos mokymo klausimai. Probleminio mokymo elementai pamokose — Pradinio matematikos mokymo individualizavimas ir diferencijavimas. Programuoto mokymo elementų taikymas — Pradinës matematikos mokymo ryšio su gyvenimu realizavimas. Dalykų — Naujų matematikos mokymo programų ir mokomųjų priemonių diegimas pradinėse klasėse — Užklasinė matematikos veikla pradinėje mokykloje. Įdomioji matematika — Skaičių ir skaičiavimo mokymas pradinėse klasėse — Tekstinių uždavinių sprendimo mokymas pradinėse klasėse — Matinių skaičių, algebros ir geometrijos pradmenų mokymas pradinėse klasėse — Mokinių žinių iš matematikos kokybė ir jos tikrinimas — Matematika vaikų darželyje ir parengiamojoje klasėje — Matematikos mokytojų pamokinis darbas — Matematikos mokymo metodai. Mokinių savarankiškumo ugdymas — Matematikos mokymo vaizdumas — Psichologinės matematikos mokymo problemos. Probleminis matematikos mokymas — Mokinių ir mokytojo matematinė kalba — Matematikos mokymo individualizavimas ir diferencijavimas. Programuoto mokymo elementai — Integracijos (vidinės dalyko ir tarp dalykų) realizavimas mokant matematikos — Matematikos mokymo programos ir vadovėliai — Aritmetikos mokymas — Algebros mokymas — Geometrijos mokymas — Trigonometrijos mokymas —Užklasinė matematikos veikla — Mokinių žinių iš matematikos tikrinimas ir jų kokybė — Matematikos didaktikos istorija — Apibendrinimai ir išvados — Summary — Santrumpos — Literatūra ir šaltiniai — Asmenvardžių rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1940-1990; Pedagogika / Pedagogy.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje atlikta bendroji Lietuvos visuomenės, mokyklos ir matematikos mokymo joje būklės 1940-1990 m. analizė. Išnagrinėti 181 pradinės matematikos didaktikos straipsnis ir 341 straipsnis apie matematikos mokymą dalykų sistemoje, paskelbti Lietuvos pedagoginėje periodikoje 1945–1990 m. Pateikta 114 vadovėlių, kitų matematikos didaktikos knygų bei aktyviausių straipsnių autorių biografijų. Monografija skirta pradinių klasių ir matematikos mokytojams, atitinkamų specialybių studentams, magistrantams ir doktorantams bei matematikos didaktikos dėstytojams.Reikšminiai žodžiai: Didaktika; Lietuvos pedagoginė periodika; Didactics; Lithuanian pedagogical periodical press.

ENThe analysis of the general state of the public in Lithuania, school and mathematic education during the period from 1940 till 1990 is performed in the monograph. There are 181 articles on didactics of primary mathematics and 341 articles on teaching mathematics in the curriculum system published in Lithuanian periodicals of pedagogy science period from 1940 till 1990 analysed. There are 114 textbooks, other books of didactics of mathematics and biographies of the most active authors of the articles. The monograph is intended for the teachers of elementary classes and teachers of mathematics, students of certain disciplines, master students and doctoral students, and the lecturers of didactics of mathematics.

ISBN:
9955423390
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9285
Updated:
2020-12-03 07:59:39
Metrics:
Views: 72    Downloads: 15
Export: