Mokinių matematinių gebėjimų psichologijos tyrinėtoja

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokinių matematinių gebėjimų psichologijos tyrinėtoja
In the Journal:
Mokslo ir technikos raida Lietuvoje. 2012, t. 16, p. 95-102. 16-osios mokslo istorikų konferencijos, įvykusios Vilniuje 2012 m. gruodžio 6 d., pranešimai
Keywords:
LT
Angelė Anelauskienė; Angelė Šlapikaitė-Anelauskienė; Biografija; Matematika; Matematikos pamokos; Matematiniai gebėjimai; Matematinių gebėjimų sichologija; Mokslinė veikla; Pedagogika; Psichologija.
EN
Angelė Anelauskienė; Angelė Šlapikaitė-Anelauskienė; Biography; Math Llessons; Mathematical skills; Mathematics; Pedagogy; Psychology; Psychology of Mathematical Skills; Scientific activities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Lietuvos matematikės Angelės Šlapikaitės–Anelauskienės biografija ir svarbiausi profesinės veiklos bruožai bei pasiekimai. Remiantis publikuotais tyrimais ir periodine spauda siekiama atskleisti svarbiausius A. Šlapikaitės–Anelauskienės profesinio gyvenimo faktus ir supažindinti su jos gyvenimo istorija. 1955 metais Vilniaus Pedagoginiame institute A. Šlapikaitė–Anelauskienė baigė matematikos studijas, buvo puiki matematikos pedagogė, stengėsi ugdyti mokinių susidomėjimą matematika, per pamokas ir užklasinius užsiėmimus ėmė taikyti probleminio mokymo metodiką, kaupė matematikos istorijos faktus, rengė įdomiosios matematikos užduotis, aktyviai dirbo su matematikos olimpiadose dalyvaujančiais moksleiviais. 1970 metais Vilniaus universitete apgynė mokslų kandidato (dab. – daktaro) disertaciją iš matematinių gebėjimų psichologijos srities: „Matematinių sugebėjimų tipai ir matematikos mokymo individualizavimas (IX–XI klasėse)“. Didžioji dalis A. Šlapikaitės–Anelauskienės pedagoginio palikimo dokumentų – rankraščiai, dalyvavimo konferencijose medžiaga: programos, tezių rinkiniai, disertacijos autoreferatas – neišliko. A. Šlapikaitė–Anelauskienė buvo viena pirmųjų matematikių pokario Lietuvoje ir pirmoji bei vienintelė Lietuvos pedagogė matematikė, tyrusi mokinių matematinių gebėjimų psichologijos problemas, pasiekusi šioje srityje apčiuopiamų rezultatų ir apgynusi disertaciją.

ENThe article presents biography of Lithuanian mathematician Angelė Šlapikaitė–Anelauskienė, also including the most significant features of her professional activity and achievements. Basing on published researches and periodical press, the aim is to reveal the most significant facts of professional life of A. Šlapikaitė–Anelauskienė, and to introduce her life story. In 1955, A. Šlapikaitė–Anelauskienė had finished her mathematical studies in Vilnius Pedagogical Institute, was an excellent pedagogue of mathematics, was trying to interest pupils in mathematics, during classes and after-school activities was applying methods of problem training, was collecting facts on mathematical history, was preparing exercises of interesting mathematics, and was actively working with pupils participating in Olympiads of Mathematics. In 1970 she managed to defend her thesis for a degree of a Candidate of Sciences (currently – doctoral) in Vilnius University on a topic of psychology of mathematical capabilities: Types of Mathematical Capabilities and Individualization of Mathematical Teaching (for classes IX–XI). The majority of A. Šlapikaitė–Anelauskienė documents of pedagogical heritage including manuscripts and material from participations in conferences, i.e. programmes, collections of theses and summary of author’s thesis did not survive. A. Šlapikaitė–Anelauskienė was one of the first mathematicians in post-war Lithuania, and the first and the only mathematician pedagogue in Lithuania examining issues on psychology of mathematical capabilities of pupils also achieving tangible results in this field and defending the thesis.

ISSN:
2029-1566
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44477
Updated:
2020-12-02 20:25:25
Metrics:
Views: 5
Export: